23948sdkhjf

Så ska stålindustrin elektrifieras

Den 11 april tog energiminister Khashayar Farmanbar emot Annika Roos, vd på Jernkontoret, och Helén Axelsson, energi- och miljödirektör på Jernkontoret, för ett möte på Infrastrukturdepartementet.

Tillgång till och utbyggnad för dubbelt så mycket fossilfri el diskuterades samt hur industrin kan bistå för att politiken ska kunna öka tempot i beslutsfattandet.

Annika Roos har pekat ut energiförsörjning som en av järn- och stålindustrins absolut viktigaste frågor. 

– Jag tror att stålindustrin och energiministern har en tydlig gemensam målbild, att tillväxt är vägen för att nå klimatmålen och att konkurrenskraften kan stärkas av en hållbar omställning. Men det är angeläget att politik och industri kan hålla en kontinuerlig dialog om utvecklingen, och i det också öka förståelsen sinsemellan, säger Annika Roos i ett meddelande.

Jernkontoret berättar att energiministern särskilt pekade på att klimatmålen kan uppnås genom tillväxt i Sverige men att vägen dit innehåller ett antal utmaningar. Exempelvis målkonflikter mellan lokala och nationella intressen och acceptans för viktiga satsningar för fossilfri energiproduktion och -distribution. Energiministern var medveten om att ineffektiva tillståndsprocesser riskerar att bromsa omställning och utveckling av industrin.

– Vi tar till oss energiministerns budskap om att också vi inom industrin behöver bidra i samtalen om målkonflikter och till acceptans för den stora omställning som Sverige genomgår. Vår roll blir att vara ännu tydligare kring den nytta som investeringar och satsningar på den hållbara omställningen faktiskt ger för våra företag, orter och klimatet, fortsätter Annika Roos i meddelandet och tillägger:

– Den snabba utvecklingen på marknaden och industrins uppdaterade planer för att ställa om ökar behovet av fossilfri el på kort sikt. Omställningen är marknadsdriven och kunderna arbetar tillsammans med företagen för att hitta hållbara lösningar. Att öka tempot i beslutsfattande var ett av våra viktigaste medskick i mötet med energiminister Khashayar Farmanbar, säger Annika Roos.

Annika Roos och Helén Axelsson framförde vidare synpunkter på regeringens elektrifieringsstrategi och pekade ut arbetsprocessen med dialogen mellan industri, tjänstemän och politiken som en verklig styrka. 

– Nu måste elektrifieringsstrategin omsättas i en plan med tydliga actions. Vi behöver en omfattande omställning av det svenska elsystemet, med mer elproduktion, inte minst i södra Sverige, och en nätutbyggnad som når fram till industrin i tid, avslutar Helén Axelsson meddelandet.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.064