23948sdkhjf

Mer koppar och återvunna mineraler i antågande

Copperstone Resources lämnar nu in en miljötillståndsansökan för Viscariagruvan i Kiruna.

Ansökan ska omfatta Copperstones beskrivning och ambition för ansvarsfull modern gruvdrift med bästa tillgängliga teknik inom gruvindustrin, såsom påverkan på den lokala miljön, i processanläggningen och inom transport- och logistiklösningar.

Totalt omfattar ansökan cirka 4 000 sidor och innehåller bland annat en plan för vattenhantering och vattenrening – återvinning av värdefulla mineraler i den gamla anrikningsdammen och förväntade miljöpåverkan, skydds- och kompensationsåtgärder för natur och rennäring. 

– En tillståndsansökan av denna dignitet omfattar många olika områden, såsom andra riksintressen och påverkan på landskap, vattendrag och naturvärden. Vi har under flera år gjort mycket grundliga utredningar och byggt upp vår kunskap om hur gruvdriften kommer att påverka miljön och andra intressen. Därmed kan vi identifiera vilka åtgärder som behövs för att säkerställa en ansvarsfull gruvdrift för miljön och för alla i Kiruna med omnejd. Resultaten beskrivs i vår ansökan och nu startar processen med att allmänhet och myndigheter tar ställning till vad vi föreslår. Slutligen kommer Mark- och miljödomstolen att ge tillstånd för vår framtida verksamhet och besluta under vilka förutsättningar vi kan bedriva framtida verksamhet. Vi ser fram emot en ändamålsenlig och effektiv tillståndsprocess och så småningom ett lämpligt miljötillstånd för koppargruvan Viscaria, säger Copperstones miljö- och hållbarhetschef Anders Lundkvist i ett meddelande och Copperstones vd Anna Tyni tillägger:

– Detta är en viktig milstolpe för Copperstone. Vi har byggt ett team av experter där vi alla delar ambitionen att starta om Viscarias kopparproduktion på ett ansvarsfullt sätt för att kunna och bidra både lokalt och globalt. Fyndighetens höga kopparhalt, betydande mineraltillgångar samt dess geografiska läge innebär att vi har utmärkta förutsättningar för att leverera kvalitets- och hållbart producerad koppar – en metall med en nyckelroll i omställningen till ett elektrifierat och ett koldioxidneutralt samhälle.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Tipsa en kollega

0.15