23948sdkhjf

Inget besked om ryska aluminiumfartyget

Som flera medier rapporterat ligger det ryska fartyget Nephrite lastat med aluminium utanför Oxelösunds hamn. 

Hamnen har inte fått något besked om hur de ska hantera fartyget men skriver på Facebook att de i väntan på besked ger 300 000 kronor i stöd till för Ukraina:

Pengarna tas från det belopp som faktureras för hantering av ett fartyg med ryskt gods. På det viset kan vi bidra direkt till humanitär hjälp i ett svårt och komplicerat läge där vi ska hantera det här fartyget. 

Som hamn väljer vi inte vilken annan hamn som godset kommer ifrån, eller på vilka fartyg. Vi är en länk i en lång logistikkedja. Ibland kan vi påverka dessa kedjor, ibland inte. Som allmän hamn, och som en del i ett europeiskt nätverk, har vi skyldigheter att betjäna handelssjöfarten. Regelverket, och inskränkningar i detsamma, sätts av politiken. Vi förväntar oss gemensamma regler från EU hur den här frågan med ryska fartyg ska hanteras. Gemensamma regler för hela EU blir effektivt och slår brett. Här finns en resolution antagen av EU parlamentet, beslutet ligger hos ministerrådet men är inte fattat ännu. 

Fackorganisationen Svenska Hamnarbetarförbundet meddelade den 17 mars att de varslat arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar om landsomfattande blockad mot ryska fartyg, ryskt gods och sjötrafik till och från ryska hamnar under det pågående angreppskriget mot Ukraina. 

Stridsåtgärderna innebär att allt lossnings- och lastningsarbete, bogsering och förtöjning av utpekade fartyg försätts i blockad i svenska hamnar från den 28 mars.

– Handeln med den ryska staten och allierade privata företag riskerar att finansiera den pågående invasionen. Det är inget abstrakt problem för våra medlemmar, utan känns in på bara huden om hamnarbetsgivare ålägger oss att hantera exempelvis rysk olja, massaved eller aluminium under ett 8-, 10- eller 12-timmarsskift, sa förbundsordförande Martin Berg i pressmeddelandet och tillade:

– Det går inte att fortsätta bedriva ”business as usual” i svenska hamnar samtidigt som våra hamnarbetarkollegor och den ukrainska civilbefolkningen tvingas att gömma sig i källare eller dödas i urskiljningslösa bombningar. Vi har väntat i två veckor på besked från den svenska regeringen angående redan beslutade EU-sanktioner men också om vår önskan att helt stänga svenska hamnar för ryska fartyg och ryskt gods. Vi har inte hört någonting alls. Nu får vi fler och fler indikationer på att vissa företag i vår bransch vill återuppta eller rentav utöka den här affärsverksamheten med ryska intressen, och då kan vi inte vänta längre. 

Fackförbundet Transportarbetareförbundet ska idag torsdag samråda vidare med berörda hamnavdelningar gällande förbundets syn på situationen i svenska hamnar och deras hantering av ryska fartyg.

De menar att frågan är komplicerad ur flera aspekter.

Dels undrar de hur effektivt ett sådant varsel kan bli. Endast en bråkdel av de ryska fartyg som anländer till Europa kommer till svenska hamnar, skriver de.

Dels ur ett samordningsperspektiv, där det krävs synkronisering på EU-nivå för att få relevant effekt.

– Blockaden riskerar att bli ett slag i luften ur vårt perspektiv, säger förbundsordförande Tommy Wreeth i ett meddelande och fortsätter:

–  Vi vill också diskutera frågan med våra förtroendevalda ute i hamnarna för att få deras perspektiv på denna komplicerade fråga.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Tipsa en kollega

0.157