23948sdkhjf

Behovet av metaller och mineral ökar

– Kallak har blivit en tung symbol för möjligheten att utveckla gruvor på nya ställen, även utanför de klassiska gruvregionerna. Vi är lättade idag men det har varit en orimligt lång handläggningstid för det här ärendet.

Så kommenterar Maria Sunér, vd för branschorganisationen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige, Svemin regeringens beslut att ge grönt ljus för en gruva i Kallak i ett pressmeddelande.

Att regeringen beviljade bearbetningskoncessionen ger bolaget ensamrätt till fyndigheten och Beowulf Mining kan nu gå vidare med detaljerade undersökningar inför miljötillståndet.

Men som vi tidigare berättat har regeringen ställt upp 12 krav som syftar till att hålla berörda samebyar skadeslösa.

– Vår grundinställning är att flera intressen måste kunna samexistera inom ett geografiskt område, det gäller även gruvor och renskötsel. Skyddsåtgärder för rennäringen och villkor för efterbehandling som nu är aktuellt tas vanligtvis upp i miljötillståndet inom ramen för miljöprövningen, säger Maria Sunér i pressmeddelandet och tillägger:

– Frågan är om det är så klokt att slå fast omfattande och detaljerade villkor redan i koncessionsskedet eftersom det innebär risk att projektet i slutänden inte kommer bedrivas på det mest lämpade sättet. Det här är ett komplext ärende. Vi behöver analysera närmare vad det här betyder för gruvnäringen i stort.

Svemin skriver vidare att när samhället nu bryter beroendet av fossila källor blir vi i stället beroende av metall- och mineralråvaror. Vindkraftverk, solpaneler, batterier, elbilar – alla kräver de tillgång till metaller och mineral. Ju snabbare minskning av klimatutsläppen desto högre ökning av behovet av metaller och mineral. Det gäller inte bara så kallade omställningsmetaller utan även i högsta grad även koppar och järn. 

– Ur den aspekten är det extra välkommet att regeringen nu tar ansvar, säger Maria Sunér i meddelandet och avslutar:

– Det pågående kriget i Ukraina har dessutom ytterligare satt fokus på vikten av att öka den europeiska självförsörjningsgraden av metaller och mineral för att minska importberoendet. Ukraina är dessutom en viktig järnmalmsproducent och skadorna häromdagen på Azovstal, ett av Europas största stålverk, kommer få betydelse långt utanför landets gränser.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Tipsa en kollega

0.235