23948sdkhjf

Mer guld och koppar på fler ställen

Arctic Minerals har identifierat nya mineraliserade områden med som de skriver, exceptionellt höga halter av guld och koppar i det helägda Bidjovagge guld-kopparprojektet i Norge.

De senaste resultaten har framkommit i samband med en genomgång av analyser från historiska kärnborrhål. Efter en nyligen genomförd analys av geofysisk data i området gör bolaget även tolkningen att malmzonerna i Bidjovagge dessutom är öppna och fortsätter i flera riktningar.

– De senaste resultaten från genomgången av analyser från historiska kärnborrhål är mycket signifikanta. Guldhalterna är exceptionella och kopparhalterna mycket lovande. Detta styrker bolagets antagande att det i området finns en utmärkt potential att rejält öka mineraltillgången i Bidjovagge, kommenterar vd Jonatan Forsberg i ett meddelande.

Tre nya, lovande målområden har identifierats, där exceptionella halter av guld och koppar påvisats i historiska borrhål. Malmskärningarna har genomborrats nära bergytan, på ett djup varierande mellan 81 och 126 meter längs borrhålen.

De tre undersökta målområdena är belägna väst om det traditionella gruvområdet, på den västra flanken av Bidjovagge antiklinalen. Denna flank och område har historiskt haft begränsad undersökning, då den ansetts vara mindre malmkritisk. All tidigare gruvdrift har istället skett på den östra flanken. Dessutom visar en nytolkning av geofysiken att malmzonen fortsätter längre mot norr. Geofysiken visar även tidigare okända lineära strukturer, vilka kan representera de ursprungliga kanalerna för de malmbärande malmlösningarna.

Som vi tidigare berättat har Arctic Minerals inlett en process för att söka en partner för att vidareutveckla Bidjovaggeprojektet.

Läs också: Metallpartner sökes

Arctic Minerals planerar nu att undersöka den nya prospekteringspotentialen ytterligare under 2022 med en ny geofysisk – elektromagnetisk undersökning.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Tipsa en kollega

0.172