23948sdkhjf

Stålkoncernen ställer in sin prognos

För närvarande är den specifika omfattningen av de direkta och indirekta konsekvenserna av kriget i Ukraina på thyssenkrupps affärsutveckling förknippad med stora osäkerheter. Mot denna bakgrund – i synnerhet på grund av stigande råvarupriser – ställer thyssenkrupp in sin prognos för fritt kassaflöde före M&A för räkenskapsåret 2021/2022.

thyssenkrupp skriver att styrelsen är bestört över kriget i Ukraina och att invasionen som initierats av Ryssland i strid med internationell rätt är en attack mot frihet och demokrati i Ukraina och mot fred och säkerhet i Europa.

De kallar koncernens försäljning från Ryssland och Ukraina försumbar då  den ligger på betydligt mindre än en procent av den totala försäljningen.

Men de menar att deras affärsresultat kommer att påverkas av de långtgående makroekonomiska och geopolitiska konsekvenserna av kriget i Ukraina.

Främst handlar det om thyssenkrupps stål- och fordonsförsörjningsverksamheter. 

– Vi har gjort goda framsteg i vår omvandling, även inom stålbranschen. Detta bevisas av de betydande förbättringarna under innevarande räkenskapsår fram till krigets utbrott. Konsekvenserna av kriget kommer dock att påverka oss och särskilt stålbranschen. Att implementera den fristående lösningen i denna nuvarande instabila miljö är inte möjligt för tillfället. Ändå ser vi fortfarande mycket goda framtidsutsikter i den fristående lösningen för stålbranschen. Vi kan ännu inte förutse hur kriget och affärsmiljön kommer att fortsätta utvecklas och vi kan inte påverka detta. Mot denna bakgrund blir utmaningarna för vår transformation verkligen inte mindre. I den här situationen är det desto viktigare att fortsätta göra allt vi kan för att öka vår prestation, säger Martina Merz, vd för thyssenkrupp i ett meddelande.

Arbetet kommer att fortsätta med koncernens omvandling och utveckling. Koncernens bolag vidtar alla nödvändiga och möjliga åtgärder för att möta de förväntade utmaningarna. Samtidigt är thyssenkrupp fortsatt engagerad i sina planer för den gröna omvandlingen.

–  Den här krisen visar också att den gröna omställningen fortfarande är väldigt viktig. Målet är att kraftigt minska Europas beroende av Ryssland och av fossila bränslen totalt sett. Vi är redo att använda vår expertis och göra vår del. Vi förväntar oss nu en tydlig signal och konkreta finansieringsåtaganden från regeringen för våra planer på att minska koldioxidutsläppen från stålindustrin, avslutar Martina Merz meddelandet.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Tipsa en kollega

0.171