23948sdkhjf

Ännu inget återöppnande av nickelhandeln

Metallbörsen i London, London Metal Exchange, LME sammanfattar nu varför LME fattade beslutet att avbryta handeln med nickel den 8 mars 2022.

Först meddelar LME att eftersom de kriterier LME angivit för att nickelhandeln ska kunna återupptas ännu inte uppfyllts – kommer handeln inte heller återupptas under fredag den 11 mars. 

LME avser återuppta marknaden så säkert och snabbt som möjligt och berättar att de kriterier som måste uppfyllas är operativa procedurer för att åstadkomma en säker återöppning och analys av möjlighet att kvitta långa och korta positioner innan återöppning.

LME fortsätter att arbeta med lämpliga operativa rutiner för att åstadkomma en säker återöppning vilket inkluderar prisklasser både för nickel och alla andra fysiskt leveransbara kontrakt.

När det gäller kvittning av långa och korta positioner indikerade de initiala svaren begränsat potentiellt utnyttjande. Särskilt från de med korta positioner och betydande
skillnader i syn på lämpligt pris. 

Det var på måndagen LME uppmärksammade en hög rörelse på nickelmarknaden.

Under de senaste dagarna har LME noga övervakat effekterna av den föränderliga situationen i Ryssland och Ukraina och i synnerhet den senaste tidens låga lagermiljö och hög prisvolatilitet i nickelmarknaden. Under måndag den 7 mars observerades betydande prisrörelser uppåt. LME ansåg dock att handelsaktiviteten fram till och med handelns stängning på måndagskvällen hade varit ordningsam.

På tisdagen ansåg LME inte längre att priserna stämde överens med den fysiska marknaden.

Under de tidiga handelstimmarna på morgonen tisdag den 8 mars steg nickelpriserna
avsevärt på kort tid. Det blev tydligt att prissättningen under de tidiga timmarna som handeln gjorde inte det återspeglar den underliggande fysiska marknaden och att nickelmarknaden hade blivit oordnad. LME tog därför beslutet, i samråd med LME Clear, att avbryta handeln med alla nickelkontrakt med verkan från 08:15 brittisk tid.

Alla affärer avbröts.

Med tanke på de extrema prisrörelserna och den tunna handelsvolymen under tidiga handel, tog LME också beslutet för att främja marknadens stabilitet och integritet, att avbryta alla affärer som exekverats på eller efter 00:00 brittisk tid den 8 mars på inter-kontorsmarknaden och på LMEselect.

Avbokningar gjordes även i efterhand.

Avbokningar gjordes i efterhand för att föra marknaden tillbaka till den sista punkten där
LME kunde vara säker på att marknaden fungerade på ett ordnat sätt och att priserna återspeglades den underliggande fysiska marknaden – det vill säga slutet av föregående handelssession.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Tipsa en kollega

0.156