23948sdkhjf

Ny generation gjutpulver

Freecast, ett nytt forskningsprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, ska utveckla en ny generation gjutpulver, där fossilt kol är ersatt med biokol från förnybara källor.

I gjutning av stål ska gjutpulver bidra till en förbättrad produktkvalitet och en stabilare process genom att minska värmeförluster och oxidation samt reglera värmeöverföring till kokill. Gjutpulver består av olika materialkomponenter vilka bidrar till de önskade egenskaper.

– Det övergripande målet med projektet är att utveckla fossilfria gjutpulver för att bidra till stålindustrins omställning till en klimatneutral stålproduktion. Eftersom dagens gjutpulver innehåller kol för att de ger gjutpulvret önskvärda egenskaper kommer projektet att undersöka möjligheterna att byta ut det fossila kolet mot förnybart biokol, säger Mattias Ek, forskare på Swerim och projektledare för Freecast i ett meddelande.

Det är nödvändigt att säkerställa att en övergång till fossilfria gjutpulver kan genomföras med bibehållen, eller förbättrad, gjutpulverprestanda. Olika koltyper ger olika egenskaper och innan ett gjutpulver kan accepteras inom produktionen måste det karaktäriseras så att dess prestanda kan utvärderas för att säkerställa en god funktionalitet. Detta ska åstadkommas genom karakterisering av gjutpulver vid höga och låga temperaturer.

Biokol från olika källorska utvärderas utifrån tillgänglighet och egenskaper. Nya modelleringstekniker ska användas för att modellera gjutpulvers flytbarhet och sinteringsförlopp med avsikten att ta fram verktyg för att bedöma gjutpulvers prestanda och ge möjligheter till processoptimering vilket kan öka utvecklingstakten för nya gjutpulver. I projektet kommer fossilfria gjutpulvers prestanda demonstreras i industriförsök med både göt- och stränggjutning.

– Jag ser fram emot att arbeta med en stark och bred projektgrupp som har alla förutsättningar för att kunna utveckla och utvärdera fossilfria gjutpulver och bidra i omställningen till en klimatneutral gjutprocess, säger Mattias Ek i meddelandet.

Freecast har en total budget på 6,6 miljoner kronor varav 3 miljoner kronor kommer från Vinnova.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Tipsa en kollega

0.158