23948sdkhjf

Slagg granskas på metall

Med en snabbare analys av slaggens kemi finns nya möjligheter för bättre processtyrning och därmed besparingar både i energi och råmaterial. Det är dessutom möjligt att en snabbare slagganalys kan möjliggöra styrning av slaggens sammansättning för utökad användning av slaggen som sekundär råvara. Det utgår man ifrån i Slagg online, ett nytt projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material.

Det som ska utvecklas är alltså en ny metod för analys av slagg.

– Syftet med projektet är att utvärdera prestanda för analys av het slagg via LIBS och möjligheter till automatisering av provtagning och mätmetod för att nå kontinuerlig processkontroll. Med projektet ser vi till att ta viktiga steg framåt mot en snabb och automatiserad analys av slagg, säger Mélina Gilbert-Gatty, forskare på Swerim samt projektledare för Slagg online i ett meddelande.

För att utvärdera genomförbarheten till processtyrning tar projektet sin utgångspunkt i ett specifikt viktigt fall, halten järnoxid vid ljusbågsugn, EAF. Järnoxidhalten påverkar skumningen och om en tillräckligt noggrann analys av järnoxid kan uppnås med tillräcklig snabbhet är det till exempel möjligt att styra syrgasblåsningen vid ljusbågsugn.

Järnoxidhalten i slaggen är dessutom ett viktigt indirekt mått på metallsmältan, så som halten fosfor och kol i stål. LIBS-tekniken, från engelskans laser-induced breakdown spektroskopy – har visat sig ha potential för analys av samtliga huvudelement i slagg, men för att ta steget att satsa på ett fullskaligt utvecklingsprojekt behövs bevis på att en noggrann analys för en relevant tillämpning kan uppnås.

När tekniken implementeras i industrin ska den skapa förståelse för hur samspelet mellan slagg och metall kan utnyttjas på bästa sätt. 

Slagg online har en total budget på 2 miljoner kronor varav 1 miljon kronor kommer från Vinnova.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.172