23948sdkhjf

Internationell svetsutbildning

Genom att nyttja digitala verktyg i utbildning och provhantering och ett internationellt erkänt utbildningssystem vid utbildning av svetsare ska företagen kunna säkerställa att den personal de anställer har en god utbildningsnivå. Det menar projekt DQAS, ett nytt projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material som ska arbeta mot att utbildningsriktlinjerna för Internationell svetsare, IW implementeras och kvalitetssäkras i en onlineplattform.

Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material så satsas nu över 16 miljoner kronor i programmets utlysning Hållbar metallindustri - kompetensförsörjning. Det är fyra nya forskningsprojekt som nu har beviljats stöd från den svenska innovationsmyndigheten Vinnova. DQAS är ett av dem.

Det handlar om att ersätta de manuellt rättade pappersprov som ofta används idag. För att säkerställa att läraren får mer tid med eleverna och att kunskapsnivån är på samma nivå för alla elever föreslår projektet att utbildningsriktlinjerna för Internationell svetsare, IW implementeras i en onlineplattform.

För de olika nivåerna inom IW kvalitetssäkras innehållet genom granskning av branschen och av skolor som är tänkta att använda systemet.

Genom att använda dessa internationella riktlinjer med provfrågor på en onlineplattform ska det säkerställas att det sker en konstant revidering av frågedatabasen, att alla får samma frågor oavsett land, att alla får samma bedömning då frågorna rättas automatiskt, att läraren får mer tid till elevinteraktion samt att diplomering sker direkt i plattformen.

När dessa punkter uppfylls säkerställs att deltagande skolor uppfyller minimikraven för utbildningen samt att personal med rätt kvalifikationer kan anställas oavsett var i världen företaget verkar.

– Industrin behöver kvalificerade svetsare på olika nivåer. Målet med projektet är att tillgodose branschens behov samtidigt som eleven ges de bästa möjligheterna till en bra utbildning. Jag ser fram emot att ha ett verktyg som kan säkerställa en likvärdig bedömning på olika nivåer oavsett skola. Vilken utbildningsnivå som väljs kan anpassas till elevens förutsättningar och regionala krav, säger Elisabeth Öhman, projektledare för DQAS och verksamhetsansvarig ANB Sverige, Svetskommissionen i ett meddelande.

DQAS har en total budget på 1,5 miljoner kronor varav 750 000 kronor kommer från Vinnova.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Tipsa en kollega

0.156