23948sdkhjf

Hållbara platser för en hållbar metallindustri

Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material så satsas nu över 16 miljoner kronor i programmets utlysning Hållbar metallindustri - kompetensförsörjning. Det är fyra nya forskningsprojekt som nu har beviljats stöd från den svenska innovationsmyndigheten Vinnova. Hållbara platser är ett av dem.

Basindustrin är mestadels platsbunden och kan som regel inte flytta sina verksamheter. Därmed blir platsen och dess identitet en väsentlig faktor i syfte att utveckla en attraktiv, potentiell bo-och arbetsplats för framtida generationers individer och familjekonstellationer. Det menar projektet – Hållbara platser som är ett nytt forskningsprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material. Hållbara platser ska få fler orter och industrier att öka förståelsen för att, och hur, de behöver samverka för att attrahera den kompetens som behövs.

Detta genom att föra över ett fungerande, manuellt verktyg till en automatiserad, digital prototyp. Med den ska man som plats kunna få snabb hjälp att utifrån sina unika förutsättningar delges rekommendationer om vilka åtgärder som behöver vidtas för ökad platsattraktivitet.

– Hållbara platser syftar till att få fler orter och industrier att samverka för den gemensamma kompetensförsörjningen genom att föra över ett manuellt attraktivitetsverktyg till en automatiserad, digital prototyp med tillhörande uppskalningsbar affärsmodell. Med den kan man som ort och industri delges en nulägesanalys och på sikt löpande indikatorer, samt rekommendationer om vilka åtgärder som behöver vidtas för ökad attraktivitet som plats eller verksamhet, säger Cherin Nilsson, Innovationsledare, Effect innovation och projektledare för Hållbara platser i ett meddelande. 

Prototypen kommer att testas tillsammans med ort och industri i Borlänge kommun. Resultatet presenteras i ett resultatspridningsmöte. Vid måluppfyllelse finns en affärsplan och avtal framtagna för att säkerställa möjligheten till fortsatt drift och utveckling där fler bruksmiljöer kan ta del av dessa automatiserade processer för attraktivitet.

– I projektgruppen ser vi mest fram emot möjligheten att digitalisera verktyget vi tidigare tagit fram och att testa det tillsammans med Borlänge kommun och SSAB Borlänge. Genom detta test är planen att optimera och möjliggöra denna typ av nulägesanalyser för fler som vill öka intresset och attraktiviteten för platser och verksamheter, säger Cherin Nilsson i meddelandet.

Hållbara platser har en total budget på 1,95 miljoner kronor varav 950 000 kronor kommer från Vinnova.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.156