23948sdkhjf

Batteriracet är igång

Gruvbolaget Finncobalt har gått med i Battrace – ett finskt forskningsprogram som är inriktat på spårbarhet och hållbar utvinning av batterimineraler.

Finncobalt kommer att leverera nickel- och koboltkoncentrat från Eurobattery Minerals projekt Hautalampi. Koncentratet ska användas för spårbarhetsstudier i projektet. Eurobattery Minerals har möjlighet att stegvis förvärva 100 procent av Finncobalt.

– Identifiering av batterimineralernas geografiska ursprung och möjligheten att följa det längs värdekedjan, från gruvan till en battericell, kommer att skapa en konkurrensfördel för den framtida batteritillverkningen. Att gå med i projektet hjälper vårt förvärvsmål Finncobalt och Hautalampi gruvprojekt att både delta och följa utvecklingen inom detta viktiga område, säger Roberto García Martínez, vd för Eurobattery Minerals i ett meddelande.

Det treåriga projektet Hållbar bearbetning och spårbarhet av batterimetaller, mineraler och material, Battrace drivs tillsammans med forskningspartnern VTT Technical research centre of Finland och Finlands geologiska undersökning, GTK. Det fokuserar på spårbarhet av batterimetaller, mineraler och material samt optimering av produktionsprocesser. Projektet involverar flera branschaktörer där Finncobalt är en.

Varför? Jo, så beskrivs bakgrunden till projektet:

Spårbarheten av råmaterial blir allt viktigare eftersom råmaterialet som produceras av gruvindustrin måste utvinnas på ett hållbart sätt. För närvarande är det inte klart i vilken utsträckning olika analysmetoder kan användas för att verifiera ursprunget till de metaller som används vid tillverkning av batterier. Verifiering av metallernas ursprung är viktigt när man producerar batterier på ett hållbart sätt. Varje malmfyndighet har sitt eget fingeravtryck baserat på dess mineralogiska och geokemiska sammansättning.

Battrace-projektet identifierar detta fingeravtryck och undersöker hur det kan bevaras längs värdekedjan. För att förbättra batteriproduktionens hållbarhet krävs också optimerade produktionsprocesser när metaller utvinns från malmer och bearbetar dem till råvaror för ansvarstagande batteriproducenter.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.142