23948sdkhjf

Gruvbranschens förslag om tillståndsprövning

Nu är det slutgnällt konstaterar gruvbranschen organisation Svemin och levererar ett reformpaket med 27 förslag. – Det är dags för ett nytag kring svensk mineralpolitik och tillståndsgivningen för gruv- och mineralverksamheter, säger vd Maria Sunér.

Här är de 27 förslagen i förkortad form fördelat på fyra områden. 

Svemins reformförslag för att fokusera mer på den hållbara utvecklingen i prövningen
1. Stärk miljöbalkens hållbarhetsdimension med miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.
2. Ge myndigheterna tydligare instruktioner om att anlägga helhetsperspektiv
3. Inrätta en hållbarhetsmyndighet.
4. Sverige bör ta en mer aktiv roll i utformandent av EU:s miljölagstiftning.
5. Implementera EU-direktiv ordagrant och utnyttja de undantagsmöjlighter som finns.
6. Gör översyn av implementering av artskydd. 
7. Tolka vattendirektivet mer verklighetsförankrat.
8. Gör vattenförekomsterna större då i en liten vattenförekomst kan även en liten 
påverkan äventyra vattenförekomstens status. 
9. Förtydliga kraven på bevarandeplaner .

Svemins reformförslag för att strama upp miljötillståndsprocessen
10. Stärk domstolens roll och trimma processen så mark- och miljödomstolen får fullständig utredningsskyldighet. 
11. Sätt maxgräns för tillståndsprövningen till ett år.
12. Avskaffa den generella kompletteringsrundan, domstolen  avgör om kompletteringar är nödvändiga.
13. Stärk domstolens kompetens.
14. Förtydliga att huvudförhandlingen är ett komplement till den skriftliga 
handläggningen.
15. Förtydliga myndigheternas roll i prövningen. 
16. Myndigheter ska vara objektiva och beakta alla relevanta intressen på samma sätt.
17. Ställ krav på att de myndigheter som avser medverka i domstolsprövningen också ska delta i samrådet.

Svemins reformförslag för att säkra samhällets tillgång till mineral
18. Gör minerallagen starkare.
19. Främja gruvetablering i förvaltningsplanering.
20. Stärk riksintresset för mineralnäring.
21. Tydliggör att ekonomisk aktivitet ska vara möjlig i skyddade områden som Natura 2000.
22. Stärk rättssäkerheten för prospektörer så de blir sakägare vid utpekande av naturskyddade omåden. 
23.Se över på vilket statens del av mineralersättningen i ökad utsträckning kan 
tillfalla lokalsamhället. 

Svemins reformförslag för att öka attraktiviteten för prospektering
24. Gör Bergsstaten till one stop-shop för prospektering.
25. Den initiala tiden för undersökningstillstånd bör förlängas från tre till sex år.
26. Pröva bearbetningskoncession utan föregående Natura 2000-tillståndsprövning. 
27. Inför ett generellt undantag för terrängkörning i samband med prospektering.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.109