23948sdkhjf

Noll utsläpp i SKFs leveranskedja

År 2050 – då ska SKFs leveranskedja inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser.

– Vi har redan gjort betydande framsteg med att minska utsläppen från vår egen verksamhet till netto noll år 2030. Idag förbinder vi oss att uppfylla ett ännu mer ambitiöst mål som spänner över hela vår leveranskedja. För att nå detta mål krävs stort fokus och engagemang från vår egen verksamhet, såväl som från våra leverantörer, partners och kunder, säger Rickard Gustafson som är vd och koncernchef på SKF.

Som milstolpar mot det nya 2050-målet förbinder sig SKF att minska koldioxidutsläppen i leveranskedjan med 45 procent till 2035 och med 60 procent till 2040. Dessutom har SKF åtagit sig att köpa minst 40 procent av sitt stål från koldioxidneutrala stålverk fram till 2040, och att minska transportrelaterade utsläpp av växthusgaser med 80 procent till 2040. Detta är i linje med Paris-klimatavtalet att nå nettonollutsläpp globalt till 2050 och begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C.

Och redan är några steg tagna för att nå målet. SKF har investerat i mer energieffektiva tillverkningsprocesser och kräver att energiintensiva stål- och smidesleverantörer ska anta ISO 50001-standarden för systematisk energiledning. 85 procent av alla leverantörer som omfattas har nu denna certifiering.

– Hela SKFs historia handlar om att ta fram produkter som minskar friktion och som därigenom möjliggör en mer hållbar industri. För att uppnå vår nya och högre ambition krävs nya former av samarbeten. För vår del närmar vi oss uppgiften med beslutsamhet, erfarenhet och teknisk innovation, säger Rickard Gustafson.

Från och med 2022 blir koncernens tillverkningsanläggning i Göteborg den tredje anläggningen som uppnår nettonollutsläpp av växthusgaser. Detta kommer uppnås genom användning av grön energi och investeringar i mer energieffektiva processer. De SKF-anläggningar som redan har uppnått detta är Tudela i Spanien och Steyr i Österrike.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.142