23948sdkhjf

"Jag ser nu fram mot att borra dessa hål och få reda på vad de innehåller"

Prospekteringsbolaget Holmasjön som funnit sällsynta jordartsmetaller i det gamla gruvområdet Kallmora i Västmanland har fått en second opinion.

Resultatet från extern expertis gäller undersökningstillstånd Kallmora nr 3 och det är en så kallad second opinion gällande tolkning av I.P. mätning samt placering av framtida borrhål inom den västra anomalin.

I maj 2021 borrades ett hål på anomalin som efter analys visade sig innehålla
13,75 procent bly, 6,61 procent zink, koppar och järn samt flera sällsynta jordartsmetaller.

Fyra borrhål har rekommenderats inom den västra anomalin med cirka 100 meter mellan
borrhålen. Placeringen av borrhålen har efter granskning av second opinion flyttats mellan 5
och 35 meter från de platser bolaget först blev rekommenderade. Detta för att erhålla optimalt resultat.

Tolkningen av I.P. mätningen påvisar en djupkänning på cirka 350 meter. Granskningen
bekräftar den tidigare tolkningen om att anomalin vid samtliga hål är relativt ytliga med en
början på 15 till 20 meters djup på den västra delen av anomalin och blir något djupare i den
östra delen av anomalin.

Holmasjön prospektering kommer nu påbörja arbetet med upphandling av borrtjänster
samt ansöka om tillstånd för borrprogrammet.

Målet är att kunna utföra borrprogrammet redan under det fjärde kvartalet 2021.

– Resultatet från den externa expertisen stärker resultatet från tidigare arbeten på den västra
anomalin genom att bekräfta att vi har en borrvärd anomali. Den externa expertisen
rekommenderade även visa förändringar gällande placeringen av borrhålen samt kunde slå
fast att djupkänningen från den elektriska I.P. mätningen är cirka 350 meter. Jag ser nu fram mot att borra dessa hål och få reda på vad de innehåller, säger vd Carl-Adam Andersson.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.095