23948sdkhjf

De satsar 80 miljoner på att få upp mer malm

– Att öka säkerheten och sänka koldioxidutsläppen, men också öka produktiviteten i våra gruvor är oerhört viktigt för att LKAB ska kunna fortsätta leverera klimateffektiva järnmalmsprodukter. Den här satsningen är ett steg av många som hjälper oss att nå våra mål, säger Jordi Puig, avdelningschef för gruvteknik, LKAB

80 miljoner ska de närmaste åren gå till ett tiotal forskningsprojekt. Det är forskare på bland andra Luleå tekniska universitet, Örebro universitet och Mälardalens högskola, som i nära samverkan med LKABs medarbetare ska utveckla frågor som bidrar till bolagets omställning - koldioxidfria processer och produkter år 2045.    

– Initiativet stöder vår strategi att sätta en ny världsstandard för gruvbrytning. Forskningsresultaten kommer att delas fritt som så kallad open source med våra partners ABB, Combitech, Epiroc och Sandvik och på sikt även med andra företag, säger Jordi Puig.

I LKABs samverkansprojekt för en digitaliserad, automatiserad och koldioxidfri gruva har en regelbunden dialog förts med akademien och i början på året togs det glädjande beslutet om finansiering av tio olika forskningsuppdrag. Nu har avtal skrivits med Luleå tekniska universitet, Örebro universitet och Mälardalens högskola och diskussioner förs med fler universitet. 

– Sedan starten av Luleå tekniska universitet och speciellt de senaste årtiondena, har LKAB varit vår starkaste samarbetspartner. Vi är mycket glada att vi har fått förnyat förtroende att hjälpa till i den gröna omställningen som LKAB inlett. Detta ligger också i linje med universitets strategi för en framtida autonom, effektiv och hållbar gruvbrytning. Vi ser fram emot ett framgångsrikt forskningssamarbete, säger Daniel Johansson, professor och tillförordnad ämnesföreträdare i gruv- och berganläggningsteknik, Luleå tekniska universitet.

– Det här initiativet är en fantastisk möjlighet. Det representerar en kollektiv ambition att använda AI och autonoma system för en bättre gruvsektor genom att fokusera på långsiktighet genom grundläggande och tillämpad forskning. Vi har tittat strategiskt på gruvindustrin under en tid och ser det som ett växande område för AI- och robotteknik. LKABs initiativ leder oss till ytterligare samarbete med branscher och andra akademiska partners och vi är väldigt glada att få vara en del av detta, säger Amy Loutfi, vicerektor AI och innovation, Örebro universitet.

– Mälardalens Högskola har arbetat med riskhantering och energi- och produktionsoptimering med många industrier och är mycket glada över att får arbeta med LKABs ambition att sätta en ny världsstandard för hållbar gruvbrytning. Detta driver verkligen hela branschen mot en framtid med elektrifiering och AI-system för autonom drift, säger Erik Dahlquist, professor i energiteknologi, Mälardalens högskola. 

Forskningsuppdragen påbörjas omedelbart och pågår till slutet av år 2024. Uppdragen omfattar främst områden som underjordstransporter och energieffektivitet, men även riskhantering för ökad säkerhetsmedvetenhet.  

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.156