23948sdkhjf

Läs historien om datorns intåg i stålindustrin

Jernkontorets bergshistoriska utskott ger ut en dokumentation av den svenska stålindustrins datorisering från 1960-talet fram till våra dagar.

Rapporten heter Datorisering och stålindustri 1960–2020 och är skriven av Birgit Karlsson, ekonomhistoriker vid Göteborgs universitet.

Här berättas både om datorteknikens utveckling och arbetslivets förändring inom stålindustrin på grund av datorernas intåg. Några intervjuer av personer som är anställda på SSAB finns också med. För det är SSAB som står som exempel för järn- och stålindustrin i rapporten. 

Och så berättar rapporten att datortekniken gav möjligheter att styra produktionsflödet på ett mer effektivt sätt. Processerna i stålindustrin hade tidigare styrts manuellt och med analog teknik. Med processtyrning med hjälp av datorer blev det möjligt att övervaka processerna och bestämma sammansättningen av stålet på ett betydligt mer exakt sätt än tidigare. Detta medförde att företagen kunde framställa långt fler stålsorter, vilket i sin tur betydde att det gick att skräddarsy stål för specifika kunder. Datoriseringen möjliggjorde en omställning från massproduktion till flexibel specialisering vars logistiska utmaningar inte hade gått att lösa utan datorteknikens hjälp.

– Datorerna har också möjliggjort övergången till storskalig produktion till nischproduktion, säger rapportens författare Birgit Karlsson och fortsätter:

– Den allt mer komplicerade tillverkningen måste planeras och processen måste kontrolleras på ett mer exakt sätt än tidigare för att nischproduktion ska vara möjlig.

Hur har då arbetets utformning och organisation påverkats av datoriseringen? Enligt rapporten handlar det inte bara om att arbetarna blivit färre utan också om att arbetets innehåll kraftigt har förändrats. Den fysiska arbetsmiljön har förändrats – exponeringen för buller och värme har minskat liksom riskerna i arbetet. Det mesta arbetet utförs nu på distans – det gäller både övervakning och underhållsarbete. Många uppgifter består av övervakning vilket kan innebära enformighet, men för att undvika har i många fall rotering av arbetsuppgifter införts.

Det fanns en hel del farhågor inför datorernas inträde. Rapporten tar upp flera av dem och beskriver om de besannades –  eller inte.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.079