23948sdkhjf

Utbudet av stål hålls medvetet tillbaka

Som vi tidigare berättat anser Teknikföretagen att stålindustrin borde göra mer för att möta teknikindustrins behov.

Läs också: Brist: Stålindustrin anstränger sig inte tillräckligt

Vad vore önskvärt att de gjorde?

Vi har frågat Bengt Lindqvist som är ekonom på Teknikföretagen.

Han menar att det är en lång historia.

- Det mesta av Sveriges råstålsproduktion och /eller handelsfärdigt stål lämnar rikets gränser. Även om många av våra medlemmar köper inhemskt så är importbehovet högt. Det mesta till Sverige ramlar in från EU, berättar han för Metal supply och fortsätter:

- EUs marknad är trasig in i minsta stålatom genom decennier av handelspolitiska åtgärder för tredjelandsimport  mot länder som Kina, Ryssland, Ukraina, Indien, Turkiet och Korea.. 

- Europas stålindustri tycker dessa länder dumpar priser vilket är svårt att bevisa då detta svårt att jämföra rent handelsstatistiskt. EUs politiker köper dock argumentationen från ståltillverkare i EU.

Men sedan några år tillbaka har stålimporten från framför allt Kina och Ryssland för både kall- och varmvalsad platta produkter försvunnit, berättar han.

- Detta har inte kompenserats fullt ut av länder med mer gynnsamma handelsöverenskommelser med EU som Korea och Turkiet. Inte heller har Europas stålverk velat kompensera för bortfallet full ut. Det senaste ingreppet från i fjol från EUs sida var rostfritt från Kina, Taiwan och Indonesien. Bortfallet är omfattande från dessa länder och har inte kompenserats av vare sig EU eller andra tredjelandsländer. 

Och när utbudet av stål i Europa och i Sverige medvetet hålls tillbaka av en handfull tillverkare pressas priserna upp.

- Vi såg det 2007, när industrin återhämtade sig efter finanskrisen 2010 och när senaste konjunkturuppgången tog fart 2016-2018. Varför anstränga sig och öka produktionsvolymen när priserna närmast fördubblats. Pengarna rullar in i alla fall och även om priserna på järnmalm och skrot dragit iväg. Stålindustrin vet ju att om produktionsvolymerna drar iväg för mycket så påverkas deras priser negativt. Nu gäller det att bromsa så mycket som det går, berättar Bengt Lindqvist och avslutar:

- En sektor - stål och metaller - med få företag i EU med drygt 300 000 anställda har det bra, medan 130 000 teknikföretag i Europa med 10 miljoner anställda lider.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.094