23948sdkhjf

Brist: Stålindustrin anstränger sig inte tillräckligt

När Teknikföretagen summerar andra kvartalet 2021 i sin konjunkturbarometer kommer de med kritik.

– Försörjningsläget är ansträngt. Många leverantörer utanför teknikindustrin, exempelvis stålindustrin, anstränger sig inte tillräckligt för att möta teknikindustrins behov vilket vi sett åtskilliga gånger tidigare, säger Bengt Lindqvist som är ekonom på Teknikföretagen.

Visserligen har affärsläget för teknikindustrin i Sverige har förbättrats under årets andra kvartal. Efter en måttlig start på 2021 ökar orderingången i högre omfattning och allt fler företag rapporterar stora orderstockar. 

– Uppgången ger dock en bitter eftersmak då många företag inte kan hålla leveranstider, möter komponentstörningar eller kraftigt ökade priser på insatsvaror. Klingar inte detta av lägger detta erfarenhetsmässigt grunden till nästa konjunkturavmattning, säger Bengt Lindqvist.

Andelen företag med fullt kapacitetsutnyttjande minskar något samtidigt som behovet av arbetskraft ökar.

Majoriteten av företag rapporterar ett bättre affärsläge jämfört med första kvartalet i år. Orderingången ökar i varierande grad för samtliga delbranscher.

För maskinindustrin ökar orderingången i mycket hög omfattning, även från Sverige.

Leverantörer till fordonsindustrin rapporterar en något bättre orderingång jämfört med första kvartalet.

Även i metallvaruindustrin har efterfrågan förbättrats jämfört med inledningen av 2021.

Men andelen företag med fullt kapacitetsutnyttjande minskar sammantaget detta kvartal, främst för delbranscher som är intensiva användare av stål och metaller. Utnyttjandet skulle varit högre om leveranser av insatsvaror hade tillgodosetts.

Det sammantagna utfallet för orderstocken på index 115,4 har nu för andra kvartalet i rad lämnat krisnivån från fjolåret bakom sig. Ett likartat förlopp visar även teknikindustri i Euroområdet.

Teknikföretagens konjunkturbarometer för andra kvartalet 2021 omfattar bedömningar från 481 företag. Försäljningen uppgår sammanlagt till 803 miljarder kronor varav 80 procent säljs på exportmarknader. 

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.093