23948sdkhjf

Två snabba med Jernkontoret

Vi ställde två aktuella frågor till Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret. Det handlar om ståltullar - och tillgång på stål.

Det talas om brist på tillgång av material - finns det någon prognos för när tillgången är i balans? Ni berättade ju att efterfrågan ökade i april och att råstålsproduktionen ökade. 

- Brist är ingen bra beskrivning av läget, eftersom det alltid blir en fråga om pris.  Att priset på stål just nu är högt i stora delar av världen beror bland annat på industrins och särskilt bilindustrins kraftiga återhämtning efter den nedstängning som skedde i samband med coronapandemin. För att möta efterfrågan har flera stålproducenter ökat sin produktion under våren.

- Vi ska också hålla i minnet att det mesta stålet som används i Sverige är importerat. Vi kan naturligtvis inte kommentera enskilda förtags produktionsnivå men den svenska produktionstakten är tillbaka fullt ut på nivån före krisen vilket bekräftas av våra aggregerade siffror (426 ton per månad januari – april under åren 2016 – 2019 jämfört med 422 ton per månad under 2021).

 Har ni fått någon mer information om vad som händer med ståltullarna?

- Vi hoppas att USA och EU kan komma överens den 15 juni och att USA kan avveckla sina ståltullar.  Till dess att ståltullarna är borta i praktiken måste EU behålla sina skyddsåtgärder som skyddsåtgärder som har inneburit öppna gränser och tullfri stålimport till EU så länge som importen håller sig på en normal nivå.   

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.109