23948sdkhjf

Stålföretagen stödjer miljonsatsning inom vätgasforskning

Nu görs en omfattande forsknings- och utbildningssatsning i Sverige med fokus på vätgas i industriella processer och energisystem. Det är Luleå tekniska universitet som leder satsningen i nära samarbete med ledande basindustrier och energiproducenter. 

CH2ESS (Center for Hydrogen Energy Systems Sweden)är namnet på den nya forsknings- och utbildningssatsningen med fokus vätgas i industriella processer och energisystem som lanserades idag. 

Luleå Tekniska universitet leder satsningen och samarbetsparter är inledningsvis: LKAB, SSAB, Vattenfall, Hybrit, H2 Green Steel, Skellefteå Kraft, NTNU Energi Team Hydrogen vid Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) och Piteå kommun. 

– Elektrifiering och utfasning av fossila bränslen är avgörande för att svensk industri inte bara ska nå sina klimatmål utan också kunna ta en tätposition globalt. Vätgasproduktion, lagring och användning kommer att spela en viktig roll i denna omställning, för att lösa vår tids största fråga och möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation, säger Mikael Nordlander, utvecklingschef för Vattenfalls industrisamarbeten.

Luleå tekniska universitet satsar 60 miljoner under 6 år men ambitionen är att dubblera budget med finansiering från externa aktörer.

Forskningssatsningen i CH2ESS tar ett helhetsgrepp på produktion, lagring och transport av vätgas och inkluderar processintegration och elkraftsystemet.

– Vi ser positivt på Luleå tekniska universitets satsning att bygga kompetens i Norrbotten inom vätgasområdet, eftersom det är en nyckel för LKAB:s omställning, säger Lars Ydreskog, direktör för strategiska projekt på LKAB.

Kärnan är universitetets pilotanläggning för industriella storskaliga experiment, LTU Green Fuels och projektet innehåller både teorietiska studier och praktiska försök.

Förutom forskning är det även en satsning på utbildning. Inom tio år har Luleå tekniska universitet planer på att inom CH2ESS utbildat 500 civilingenjörer med bred grundkompetens och relevant spetskompetens inom vätgasområdet, med start med utbildningarna hösten 2021.

Man inför även ett nytt upplägg kallat CH2ESS-trainee där studenter tillsammans med företagens anställda löser specifika utmaningar inom energiomställningen med vätgas.

– Vätgas är nyckeln till ett fossilfritt energisystem och Luleå tekniska universitetet är med och säkrar den utvecklingen i Sverige. Vi genomför vår vätgassatsning för att kunna vara en stark forsknings- och utbildningspartner till svensk vätgasindustri, och för att bidra till det globala målet att ersätta fossila bränslen och klara klimatomställningen, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.125