23948sdkhjf

LKAB överklagar om utsläppsrätter

Det handlar om att EU-kommissionen inte vill jämföra LKAB:s järnmalmsprodukter med stålbolagens i handeln med utsläppsrätter. Det gynnar de producenter som idag orsakar stora koldioxidutsläpp menar gruvbolaget och väljer att överklaga kommissionens beslut till EU-domstolen.

Såhär förklarar LKAB bakgrunden till beslutet:

Utsläppen av koldioxid blir upp till tio gånger högre när europeiska stålbolag sintrar järnmalm, alltså klumpar ihop finmald malm till sina masugnar, jämfört med användandet av LKABs sintrade järnmalmspellets. Produkternas grundläggande funktion i masugnarna är jämförbara, men EU-kommissionen har ändå beslutat att inte likställa dem. Det ger de stålbolag som idag släpper ut mest koldioxidutsläpp fler fria utsläppsrätter. LKAB som har de lägsta utsläppen straffas i stället genom lägre tilldelning.

– Vi har nått vägs ände. Vi har försökt i mer än fem år att påvisa för EU-kommissionen att de fattat ett beslut på felaktiga grunder. Den politik som kommissionen har genomfört i det här fallet är att medvetet subventionera stålindustrins fortsatta användning av de minst klimateffektiva teknikerna, på direkt bekostnad av de mest klimateffektiva teknikerna. Det är fullkomligt oacceptabelt sett till de enorma och snabba insatser som måste göras för att motverka klimatförändringarna, säger Jan Moström, vd och koncernchef.

Och de är inte ensamma om att vilja ha till en förändring.

LKAB, Naturvårdsverket, icke-statliga organisationer, parlamentsledamöter och den svenska regeringen har alla försökt få EU-kommissionen att ändra sin politiska ståndpunkt skriver bolaget.

– Hade vår verksamhet bedömts utifrån samma riktmärke som de europeiska stålbolagen hade vi fått en del av de utsläppsrätter som stålindustrin får idag, vilket för oss skulle innebära ett tillskott i miljardklassen varje år. De pengarna hade vi gärna använt för vår omställning till koldioxidfri järnsvamp. Det vi gör nu är det största Sverige kan göra för klimatet, som ska spara utsläpp hos våra kunder motsvarande två tredjedelar av hela Sveriges utsläpp. En enorm klimatnytta som kommer att exporteras till EU. Det är den här typen av utveckling som systemet ska gynna, säger Jan Moström.

LKAB har med stöd av Regeringen, Naturvårdsverket och EUs regelverk ansökt om att komma in i samma jämförelsegrupp som pellets- och sintertillverkningen vid stålverken. Det skulle omedelbart innebära att stålverkens fria tilldelning för tillverkning av sinter skulle minska med en fjärdedel och på sikt komma ner på samma nivå som LKABs. EU-kommissionen har avslagit LKABs ansökan. LKAB har därför överklagat Kommissionens beslut till EU-domstolen.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.093