23948sdkhjf

EU:s nya AI- och maskinförordning

Nu föreslår EU-kommissionen nya regler och åtgärder för att göra Europa till ett globalt centrum för tillförlitlig artificiell intelligens, AI.

EU-kommissionen har i många år arbetat med att främja och stärka samarbetet kring AI i hela EU, för att öka EUs konkurrenskraft och säkerställa förtroende på grundval av EU-värden. 

Kombinationen av EUs första rättsliga ram för AI och en ny samordnad plan med medlemsländerna ska garantera säkerheten och de grundläggande rättigheterna för människor och företag och samtidigt stärka AI-utrullningen, investeringarna och innovationen i hela EU. Denna strategi ska kompletteras av nya regler för maskiner, där säkerhetsreglerna anpassas för att öka användarnas förtroende för den nya, mångsidiga generationen av produkter.

– AI är ett medel, inte ett mål, säger EU-kommissionär Thierry Breton, som ansvarar för den inre marknaden och fortsätter:

– AI har funnits i flera årtionden, men kapaciteten har ökat avsevärt med hjälp av datorkraft. Det skapar en enorm potential inom så varierande områden som hälsa, transport, energi, jordbruk, turism och cybersäkerhet. Samtidigt är tekniken förbunden med ett antal risker. Dagens förslag syftar till att stärka Europas ställning som en global knutpunkt för spetskompetens inom AI hela vägen från laboratoriet till marknaden, till att säkerställa att AI i Europa är förenlig med våra värderingar och regler och till att utnyttja AI-teknikens potential för industriell användning 

En riskbaserad metod används med fyra steg - oacceptabel, hög, begränsad och minimal risk.

Oacceptabel risk

AI-system som anses utgöra ett hot mot människors säkerhet, försörjningsmöjligheter och rättigheter kommer att vara förbjudna. Detta inbegriper AI-system eller tillämpningar som manipulerar mänskligt beteende för att kringgå användarnas fria vilja. 

Hög risk

AI-system som anses utgöra hög risk är exempelvis AI-system som används i kritiska infrastrukturer, utbildning, säkerhetskomponenter i produkter, brottsbekämpning, arbetsledning,  väsentliga privata och offentliga tjänster, hantering av migration, rättskipning och demokratiska processer.

AI-system med hög risk kommer att omfattas av strikta skyldigheter innan de släpps ut på marknaden.

AI-system för biometrisk fjärridentifiering anses utgöra en särskilt hög risk och omfattas därför av strikta krav. Användningen av sådana på offentligt tillgängliga platser för brottsbekämpande ändamål är i princip förbjuden. 

Begränsad risk

Vid användning av sådana AI-system som chattbotar ska användarna vara medvetna om att de interagerar med en maskin så att de kan fatta ett välgrundat beslut om att fortsätta eller avsluta.

Minimal risk

Lagstiftningsförslaget tillåter fri användning av sådana tillämpningar som AI-stödda datorspel eller skräppostfilter. Den absoluta majoriteten av AI-systemen tillhör denna kategori. 

Europaparlamentet och medlemsländerna kommer att behöva anta EU-kommissionens förslag till en europeisk strategi för artificiell intelligens och för maskinprodukter genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet. När förordningarna antagits kommer de att vara direkt tillämpliga i hela EU. Samtidigt kommer EU-kommissionen att fortsätta att samverka med medlemsländerna för att genomföra de åtgärder som aviseras i den samordnade planen.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.082