23948sdkhjf

BE Group – bästa resultatet på tio år

Under BE Groups första kvartal 2021 gjorde bolaget sitt resultatmässigt bästa kvartal sedan tio år tillbaka. Nettoomsättningen sjönk något och likaså kassaflödet, men rörelseresultatet ökade med 90 procent till 86 miljoner från -4 miljoner motsvarande kvartal 2020.

2021 startade starkt för BE Group med det bästa resultatet på 10 år. Anledningen till den stora ökningen sedan första kvartalet 2020 beror dock till stor del på en centralisering som BE Group gjorde i början av 2020.

Det ska noteras att rörelseresultatet under första kvartalet 2020 belastades med jämförelsestörande poster om -35 miljoner avseende centralisering av lager och produktion till Norrköping, samt stängning av lagret i Malmö, säger BE Groups vd och koncernchef Peter Andersson.

Stigande stålpriser i kvartalet medförde dessutom lagervinster på 18 miljoner kronor, vilka kan jämföras med lagerförluster om -11 miljoner under samma period föregående år.

Under kvartalet minskade nettoomsättningen till 1 100 miljoner från 1 118 miljoner 2020, och kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 60 miljoner kronor. Motsvarande siffra under första kvartalet 2020 var 93 miljoner vilket motsvarar en minskning på 33 procent.

Marknaden fortsätter att gradvis återhämta sig och materialpriserna som steg snabbt och mycket i slutet av förra året har fortsatt stiga under kvartalet. På huvudmarknaderna är återhämtningen tydlig inom både bygg- och tillverkningsindustrin. Förhoppningen är att pandemin börjar närma sig slutet men osäkerheten om hur den kan komma att påverka 2021 finns fortfarande kvar, säger Peter.

BE Group förutspår till sist att stålpriserna kommer att stiga under undra kvartalet och möjligen även under tredje kvartalet.

Europeiska leverantörer av fordonsrelaterade produkter är fullbokade in i tredje kvartalet och alternativet att importera stål till Europa är begränsat på grund av bättre priser och högre behov utanför Europa. Detta betyder stigande stålpriser under andra kvartalet och möjligen även i tredje kvartalet. Självklart under förutsättning att fordonssektorn utnyttjar sina allokeringar, avslutar Peter.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.109