23948sdkhjf

Sandvik tuggar på – årets första rapport

Under första kvartalet 2021 låg Sandvik på liknande nivåer som första kvartalet 2020. Detta speglas av en rekordhög orderingång för Sandvik Mining and Rock Solutions, samtidigt som Sandvik Materials Technologys orderingång minskade med 13 procent.

Första kvartalet 2021 blev allt som allt ett stabilt kvartal för Sandvik. Orderingången slutade på 25 847 miljoner kronor, en ökning med 2 procent från motsvarande kvartal 2020, och rörelseresultatet mer än dubblerades med 54 procent till 4 256 miljoner kronor. Samtidigt minskade det operativa kassaflödet med 7 procent till 2 946 miljoner.

Under perioden gick det olika bra för olika segment, men ett segment som det gick riktigt bra för var Sandvik Mining and Rock Solutions och Sandvik Rock Processing Solutions. Där redovisades rekordhöga ordernivåer med en total organisk orderingång som var 36 procent större än motsvarande kvartal 2020.

Sandvik Materials Technologys gick det däremot sämre för.

– Sandvik Materials Technologys orderingång minskade med 13 procent som en följd av lägre efterfrågan inom vårt långcykliska olje- och gassegment, säger Stefan Widing, vd och koncernchef för Sandvik.

Efterfrågan inom Sandvik Manufacturing and Machining Solutions höll sig på en mer neutral nivå och fortsatte att förbättras på alla Sandviks större marknader. Flygsegmentet har däremot stannat på en låg nivå.

– Samtidigt som pandemin och dess följder ännu inte ligger bakom oss och vår verksamhet fortfarande står inför en viss osäkerhet, är marknadsförhållandena och de globala produktionstrenderna positiva och kan avsluta ett kvartal som utvecklats positivt. Framöver är jag övertygad om att det stora engagemanget i organisationen kring våra strategiska målsättningar kommer att säkra framtida framgångar och värdeskapande, säger Stefan.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.094