23948sdkhjf

LKAB undersöker kapaciteten – vill öka sin produktion

Med planer på ökad produktion och att få ett effektivare och mer miljövänligt transportsystem håller LKAB, Trafikverket och Bane Nor på att undersöka möjligheterna för att i framtiden möjliggöra tyngre transporter på Malmbanan och Oftobanen.

Det finns en stor efterfrågan från näringslivet på ökad kapacitet längs Malmbanan och genom att förstärka banan kan mer gods transporteras utan att antalet tåg ökar. Därför håller LKAB, Trafikverket och Bane Nor nu på att göra tester på banan. Ambitionen med testerna är att i framtiden kunna köra tåg med en axellast på 32,5 ton på hela Malmbanan.

– Syftet med testerna är att se på vilka sträckor det behövs göras åtgärder för att i framtiden ytterligare kunna höja vikten på de vagnar som trafikerar banan, och på så sätt få ett effektivare och mer miljövänligt transportsystem. Vi vill helt enkelt testa hur en högre axelvikt påverkar slitaget på bland annat räls och växlar, säger Staffan Ökvist, chef underhåll vid Trafikverket region Norr.

Teststräckan är den del av Malmbanan som går mellan Kiruna och Narvik och på norsk sida Ofotbanen. Sedan tidigare pågår tester även på den södra delen, mellan Malmberget och Luleå.

En annan del som ligger som bakgrund för testerna är att LKAB planerar för en framtida produktionsökning. År 2020 transporterade LKAB över 34 miljoner ton på Malmbanan, huvudsakligen järnmalm från gruvorna i Malmfälten till hamnar och kunder i Luleå och Narvik, men nu vill bolaget producera ännu mer.

– Genom att den maximala axellasten ökar kan vi teoretiskt lasta tågen fyra procent mer. På sikt ska axellasten ökas så vi kan lasta tio procent mer, utan att köra fler tåg. Vi planerar dessutom för en ännu större produktion som kommer att kräva dubbelspår, säger Jan Lundgren, logistikchef på LKAB och vd för LKAB Malmtrafik.

Ytterligare än anledning är att LKAB har startat omställningen till en koldioxidfri produktion och med hjälp av vätgas ska syret reduceras från järnmalmen redan vid gruvorna. Det betyder att järnsvampen som ska fraktas med tåg har högre vikt per volymenhet.

– Med en ökad axellast kan vi nyttja den ökade densiteten i transporterna, och köra fler ton per vagn, säger Jan.

Fakta om LKAB:s malmtransporter:

  • LKAB:s malmtåg består av 68 vagnar per sätt.

  • Varje vagn väger drygt 20 ton (utan last).

  • Lasten är idag cirka 100 ton per vagn.

  • Vagnarna har fyra hjulaxlar, så en ökning från 30 till 31 tons axellast ger en teoretisk ökning på 4 ton mer last per vagn. Det blir 272 ton extra per tåg, vilket motsvarar 2,7 fullastade vagnar mer per transport.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.187