23948sdkhjf

LKAB:s nya fynd – ökar Europas självförsörjning

LKABs prospekteringsresultat bekräftar potential för produktion av fosformineralgödsel och sällsynta jordartsmetaller.

Som vi tidigare berättat har LKAB kraftigt ökat prospekteringen.

Läs också: Historisk satsning på prospektering

Nu meddelar gruvbolaget att de hittat fosfortillgångar som möjliggör en framtida miljardindustri.

– Vi har möjlighet att med en cirkulär produktion förse Europas jordbruk med fossil- och kadmiumfri fosformineralgödsel och den växande elbils- och vindkraftsindustrin med sällsynta jordartsmetaller, säger Leif Boström, direktör Affärsområde specialprodukter LKAB.

LKAB planerar att utvinna apatitkoncentrat från en restprodukt som kommer från järnmalmsbrytningen, för att sedan förädla det till fosformineralgödsel och i denna process också utvinna sällsynta jordartsmetaller, fluor och gips.

Fosforhalten i LKABs malmer är förhållandevis låg, upp till 0,6 procent. Men den totala volymen är stor och kan öka Europas självförsörjandegrad av fosfor med 50 procent, meddelar bolaget.

Samtidigt kan LKAB bli den första europeiska producenten av sällsynta jordartsmetaller och förse upp till 30 procent av Europas behov idag säger de.

– Vi behöver inte anlägga en ny gruva, det visar styrkan i en cirkulär affärsmodell där vi får fosfor och sällsynta jordartsmetaller som en bonus från järnmalmsbrytningen. Men det kräver innovativ teknik och hög grad av vidareförädling för att bli lönsamt, säger Leif Boström.

I klassificeringen av ett gruvbolags fyndigheter är mineraltillgångar den första och lägre nivån. Mineraltillgångarna kan sedan genom fortsatt prospektering och tekniska samt ekonomiska utredningar förädlas till mineralreserver. Då vet man att mineraliseringen är ekonomiskt lönsam att bryta, eller som i detta fall, att förädla. LKABs totala mineraltillgångar för fosfor uppgår till 2 319 miljoner ton - 1407 miljoner i Kiruna med 0,25 procent fosfor och 912 miljoner i Malmberget med 0,6 procent fosfor.

Prospekteringsresultaten bekräftar att så länge som LKAB bedriver järnmalmsproduktion finns möjlighet att producera fosfor från pågående produktion.

I LKABs malmer är de sällsynta jordartsmetallerna, liksom fosfor, bundna i apatiten. De sällsynta jordartsmetallerna förekommer alltid i grupp, och samtliga återfinns därför i LKABs malmer. Praseodym, Neodym och Dysprosium förväntas utgöra de mest värdefulla sällsynta jordartsmetallerna för LKAB.   

Korta fakta om LKABs planerade utvinning av kritiska mineral:

I ett första steg förädlas gruvavfallet till apatitkoncentrat, genom att Apatitverk uppförs i direkt anslutning till järnmalmsförädlingen i Kiruna och Malmberget.

Apatitkoncentratet vidareförädlas till fosfor och sällsynta jordartsmetaller vid en Industripark som anläggs i Luleå eller Skellefteå - lokaliseringsutredning pågår.

Produktion beräknas starta 2027.

Vidareförädlingen sker med våtkemiska processer där materialet löses upp och separeras.

Användning av vätgas samt elektrifierade processer i övrigt innebär att förädlingsprocessen blir nästan helt fri från koldioxidemissioner och ska kunna spara upp till 700 000 ton koldioxidutsläpp.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.094