23948sdkhjf

Lesjöfors vill ta täten med ny satsning

Nu har Lesjöfors Industrifjädrar i Herrljunga tagit ett nytt grepp med målet att inte bara ligga i framkant av fjäderutvecklingen utan även ta täten. Här har ett koncerngemensamt laboratorium för material och fjädrar precis invigts.

Lesjöforskoncernen storsatsar på att vidareutveckla sin specialistkompetens inom material och fjäderutveckling. Detta genom starten av ett nytt testlabb i Herrljunga. Det nya laboratoriet består av två delar där en del är inriktad på fjädertester och den andra på material.

Till laboratoriet har modern utrustning köpts in och efter att den sista maskinen för att färdigställa labbet kom in förra veckan, står testlabbet nu redo för att börja användas.

Att det nya labbet hamnade just i Herrljunga hos Lesjöfors Industrifjädrar berodde på dels på att mycket expertis redan fanns samlad där, och dels fanns det redan tidigare ett mindre fjäderlabb på fabriken. Detta gjorde platsen till ett naturligt centrum för att koncentrera och utveckla R&D-verksamheten.

Materiallabbet är en helt ny inriktning och består av utrustning för provberedning som kapning, ingjutning, slipning, polering och etsning. Här kan sedan hårdhetsprovning utföras med Vickers, och metallurgin kan studeras i ljusmikroskop med upp till 1 000 gångers förstoring.

Stefan Musslinder, teknisk chef för Lesjöforskoncernen, kommenterar möjligheterna som den nya utrustningen ger:

Det är viktigt att öka förståelsen om hur olika material fungerar i olika situationer och applikationer för att kunna erbjuda materialval som är optimala för våra kunders individuella önskemål och förutsättningar. Detta är ett steg för att ytterligare stärka vår kompetens, säger han.

Fjäderlabbet kommer att fokusera på undersökningar av egenskaperna i färdiga fjädrar. Det kan vara utmattningsegenskaper, relaxation, krypning och elasticitetsgräns, men även sekundära fenomen i fjädern som exempelvis sidolaster, stabilitet och belastningssymmetri.

Syftet med labbet är dels att tillgodose ett ökande provningsbehov från våra kunder, men framför allt att kunna utveckla våra produktionsprocesser och vår kunskap om fjädrar och de material vi arbetar med. Vi hoppas att testlabbet kommer att bli ett europeiskt center för fjäderutveckling framöver, säger Stefan.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.078