23948sdkhjf

Sverige rasar på gruvlistan: "Det är en katastrof"

Från att ha varit på världens tio-i-topp-lista faller Sverige nu i Fraser Institutes rankning över attraktiva gruvländer för 2020 som nu har publicerats. Det handlar både om lagstiftning och tillgång till mineraler. Sverige ligger dock ungefär på snittet för Europa. 

2019 låg Sverige på plats 10 och 2018 på plats 21 men i år hamnar Sverige på plats 36. Det är Fraser Institute i Kanada som ligger bakom jämförelseindex, Investment Attractiveness Index som rankar hur attraktiva länderna är för gruvaktörer att investera i. 

Bakom Investment Attractiveness Index ligger data från såväl Policy Perception Index med fokus lagstiftning, regler, skatter och liknande samt Best Practice Mineral Potential Index som fokuserar på mineralpotentialen för ett land med antagandet att regelverket vore helt optimalt, det vill säga att denna siffra ska inte påverkas av hur man tycker att regelverk med mera påverkar idag. 

Faktorerna vägs samman i proportionerna 40-60 med anledning av att mineralpotentialen bedöms vara något viktigare än policyfaktorer.

Topplistan ser ut så här med föregående års placering inom parentes. 
1. Nevada (3)
2. Arizona (9)
3. Saskatchewan (11)
4. Western Australia (1)
5. Alaska (4)
6. Quebec (18)
7. South Australia (6)
8. Newfoundland & Labrador (28)
9. Idaho (8)
10. Finland (2)

36. Sweden (10)

Tittar man istället på rankingen i Europa blir den följande i fallande ordning. Finland, Irland, Turkiet*, Ryssland*, Portugal*, Nordirland*, Sverige, Grönland*, Norge, Spanien*. 
Länder med * har bara fått mellan 5 och 9 svar i enkäten. 

Snittet för Europa på Investment Attractiveness för 2020 var cirka 70 vilket var samma som för Sverige, medan Finland låg på drygt 80.

Snittet för Europa på Policy Perception Index för 2020 var cirka 85 och Sverige låg något högre på 88. 

Tittar man i tabellen nedan ser man att placeringen för Sverige när det gäller "ren" mineralpotential sjunker mest trots att de geologiska förhållanden borde vara lika år från år. Vad detta beror på framgår inte tydligt av rapporten. 

Sveriges placeringar 2016-2020

År Investment
Attractiveness 
Index
Policy
Perception
Index (40%)
Best Practice
Mineral Potential 
Index (60%)
Totala ant.
granskade
länder/jurisdiktioner
2020 36 20 50 77
2019 10 12 20 76
2018 21 7 32 83
2017 16 4 32 91
2016 8 3 21 104

Hos branschorganisationen Svemin anser man att de politiska aspekterna är viktigast. 

– De interna låsningarna i regeringen verkar monumentala. Det är inget annat än en katastrof för ett land med höga klimatambitioner och en världsledande gruvsektor, ett land som skulle kunna spela en nyckelroll i EU:s ambitioner att öka den viktiga självförsörjningsgraden av råmaterial, säger Maria Sunér vd för Svemin.

Enkäten har skickats till 2200 personer på gruvrelaterade företag runt om i världen, endast 276 svar kom in. Enkäten innehåller ingen information om Asien. Det krävs minst fem svar om ett land eller region för att den ska tas med i enkäten. Hur många svar Sverige fått framgår inte av rapporten men det är fler än nio.

Läs hela rapporten här

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.081