23948sdkhjf

Starkt resultat för LKAB – trots seismisk händelse och corona

Under LKAB:s fjärde kvartal 2020 ökade både Nettoomsättning, rörelseresultat och operativt kassaflöde. Även rörelseresultat för helåret var stabilt trots att bolagets kostnadsnivå ökade som en följd av coronaåtgärder och den seismiska händelsen i maj.

Med höga leveransvolymer och stigande globala järnmalmspriser levererar LKAB ett starkt resultat för såväl helåret 2020 som för det fjärde kvartalet 2020.

LKAB ökade nettoomsättningen för helåret 2020 med till 33 914 miljoner kronor från 31 260 miljoner kronor 2019, där högre leveransvolymer motverkades av en lägre dollarkurs. För fjärde kvartalet ökade nettoomsättningen till 9 082 miljoner jämfört med 6 947 miljoner 2019.

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet var positivt och ökade till 3 625 miljoner från 2 047 miljoner 2019. För helåret sjönk rörelseresultatet något men det var fortfarande stabilt och uppgick till 11 654 miljoner kronor (11 788 miljoner 2019. Detta påverkades av en högre kostnadsnivå jämfört med föregående år som en följd av den seismiska händelsen i gruvan i Kiruna i maj, förlängda underhållsstopp till följd av coronaåtgärder, samt ökade framtidssatsningar avseende prospektering och utvecklingsprogram.

Det operativa kassaflödet påverkades av högre utbetalningar för samhällsomvandlingar och högre investeringsutbetalningar under året, och för helåret uppgick siffran till 6 038 miljoner (6 981 miljoner 2019). För fjärde och sista kvartalet ökade det operationella kassaflödet med cirka 300 miljoner till 1 622 miljoner kronor från 1 302 miljoner 2019.

Situationen under året har krävt flexibilitet i verksamheten, men fortsatt höga leveransvolymer gör att vi presenterar ett starkt resultat för 2020, säger Jan Moström, vd och koncernchef för LKAB, och avslutar:

Vi uppnår goda nivåer trots påverkan från pandemin och kapacitetsbortfall i Kirunagruvan. Lönsamheten bygger på höga volymer och en effektiv produktion och är en förutsättning för LKAB:s framtida investeringar för en koldioxidfri och konkurrenskraftig verksamhet bortom 2060.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.094