23948sdkhjf

SKF fortsätter återhämta sig

SKF fortsätter att återhämta sig och för fjärde kvartalet 2020 redovisar bolaget starka reslutat.

Efter en tuff coronavår i fjol började SKF återhämta sig under årets tredje kvartal. Under årets fjärde och sista kvartal fortsatte återhämtningen och både rörelseresultat och kassaflöde ökade i jämförelse med motsvarande period 2019.

2020 var ett år då vi på allvar levererade på vår strategi vilket återigen ledde till mycket starka resultat, särskilt under fjärde kvartalet. Det är en mycket imponerande bedrift, inte minst med tanke på de exceptionella omständigheter som rådde under året, säger SKF:s avgående vd Alrik Danielson.

Trots en oförändrad efterfrågan och en negativ valutapåverkan på 645 miljoner kronor presenterar SKF ett justerat rörelseresultat på 2 581 miljoner kronor för kvartalet (2 181 föregående år), vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal på 13,2 procent.

Under kvartalet sjönk däremot försäljningen till 19,6 miljarder kronor från 21,2 miljarder föregående år. Hur bra försäljningen gick skilde sig dock mycket på olika ställen i världen. I Asien var försäljningen högre, i Latinamerika var den avsevärt högre, och i Nordamerika och Europa var den lägre.

Sedan 2015 när jag återvände till SKF har jag sett vår fömåga att generera starka kassaflöden som en av företagets främsta styrkor och det fjärde kvartalet var inget undantag. Kassaflödet under kvartalet var 1 901 miljoner kronor (701 miljoner 2019), främst beroende på starka rörelseintäkter och en minskning av rörelsekapitalet. Vi fortsatte att investera i verksamheten med sammanlagt 3,3 miljarder kronor i våra fabriker, och att betala av våra skulder vilket ger oss en bra utgångspunkt inför framtiden, säger Alrik.

Som vi tidigare rapporterat om har SKF behövt minska antalet anställda inom verksamheten, och under fjärde kvartalet fick 200 anställda gå från företaget.

Inför det nya året och kvartal ett 2021 förväntar sig SKF en organisk tillväxt i jämförelse med kvartal ett 2020. Dock ser de fortfarande att bolaget kommer påverkas av coronavirusets spridning.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.159