23948sdkhjf

Förlängning av tillstånden bör gälla fler

För att mildra effekterna av covid-19 lämnade regeringen i juni 2020 en proposition till riksdagen som innebar att prospekteringsföretag skulle få ett extra år att genomföra sina arbeten. Lagändringarna föreslogs träda i kraft i juli 2020.

Men förslaget gällde endast undersökningstillstånd som förlängts enligt det sista steget för förlängning och som var giltiga den 1 juli 2020. Förslaget omfattade cirka 30 företag och innebar att den maximala giltighetstiden för undersökningstillstånd blir 16 år istället för 15 år.

Näringsutskottet meddelade samma månad att de samlat en majoritet av riksdagspartierna kring ett utvidgat förslag, som innebar att den automatiska förlängningen skulle omfatta samtliga undersökningstillstånd.

I december kom så det nya förslaget. Fler undersökningstillstånd förlängs - dock inte alla.

Ändringarna innebär att giltighetstiden för undersökningstillstånd som var giltiga den 1 juli 2020, men som inte omfattades av lagändringarna som trädde i kraft då, och som fortfarande är giltiga den 1 mars 2021 ska förlängas med ett år.

Ändringarna innebär även att giltighetstiden ska förlängas med ett år för undersökningstillstånd som är giltiga den 1 mars 2021 och som tidigare har förlängts både på grund av att det visats att ändamålsenlig undersökning har utförts, att tillståndshavaren har godtagbara skäl till att undersökning inte har skett eller att det visats att det finns särskilda skäl för förlängning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2021.

Metal supply frågar branschorganisationen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige - Svemin om de är nöjda med propositionen?

- I sammanfattning kan man säga att vårt resonemang tar utgångspunkt i att vi känner oro för att det blir fördröjningar i ikraftträdandet om det blir krav på förändringar i omfattningen av det nu liggande förslaget. Även om vi hade synpunkter på att man inte lät alla undersökningstillstånd som gäller när lagen ska träda i kraft 1/3 2021 omfattas, så bedömer vi det som viktigare att skapa säkerhet för redan befintliga undersökningstillstånd och att det liggande förslaget träder i kraft som planerat.

- Om man skulle föreslå en förändring så är vår preliminära bedömning är att det skulle behövas ett nytt lagförslag från regeringen, med den process det medför, lagrådsremiss med mera. Även om det beror på hur stor man bedömer att förändringen är.

- Bergsstaten anger efter kontakt att det är 54 undersökningstillstånd som beviljats efter 1 juli 2020 och till idag som alltså inte skulle omfattas av förlängningen.

- Med tanke på hur pandemiläget ser ut så förhåller vi det inte som otroligt att även 2021 kan bli ett mer eller mindre förlorat år för prospekteringsverksamhet – eftersom mycket ska genomföras under sommarmånaderna – så kan ytterligare förlängningar behövas. Om så blir fallet utgår Svemin från att även tillstånd som beviljats efter den 1 juli 2020 kommer att inkluderas.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.062