23948sdkhjf

Boliden får nej från regeringen

2014 ansökte Boliden om bearbetningskoncession för kopparfyndighetn i Laver i Norrbotten men först nu har bolaget fått slutligt besked.

Boliden ansökte 2014 om bearbetningskoncession för fyndigheten i Laver, Norrbotten. Bergmästaren beslutade 2016 att avslå denna ansökan med motiveringen att ett Natura 2000-tillstånd måste erhållas innan koncession kan meddelas.

Bolidens inställning är att Natura 2000-tillståndsprövningen ska samordnas med en eventuell miljötillståndsprövning, och att Bergmästarens beslut därför satte en ny praxis. Boliden överklagade därför Bergsmästarens beslut till regeringen.

Precis förre jul kom Regeringens besked där de avslår Bolidens överklagande. Regeringen instämmer i bergmästarens bedömning att det i det aktuella ärendet måste finnas ett Natura 2000-tillstånd vid tidpunkten för beslut om bearbetningskoncession.

– Vår syn är att regeringen tagit fyra år på sig för att i grunden hålla med sin myndighet. Vi kommer återkomma snabbare än så med vår syn på om och i så fall hur vi avser gå vidare. Klart är att vår avsikt naturligtvis var att göra samtliga miljöutredningar, dock efter att koncessionsrättigheterna erhållits. Nu ombeds vi istället göra dessa väldigt tidigt vilket skapar en osäkerhet för denna typ av stora satsningar, säger Klas Nilsson, kommunikationsdirektör hos Boliden i en intervju med oss. 

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.078