23948sdkhjf

Undersökning: Motivationen dalar vid hemarbete

I en ny europeisk undersökning från Sharp går det se att svenskarna har svårast att hålla motivationen uppe under hem- och distansarbete. Bland annat visar undersökningen att två av tre svenska ungdomar har svårt med motivationen.

I en ny undersökning från Sharp går det se att 63 procent av svenska ungdomar i åldern 21 till 24 har svårt med motivationen vid hemarbete, och detsamma gäller för 55 procent av svenskar mellan 38-45 år.

Undersökningen visar även att anställda är bekymrade över sina karriärmöjligheter, där över hälften (51 procent) är oroliga för att bibehålla kompetensen. Nästan två tredjedelar (61 procent) av de anställda under 30 år tycker att hem- och distansarbete gör det svårt att hålla sig informerade om vad som händer inom företaget, och 55 procent känner sig avgränsade från sitt team.

Däremot visar undersökningen samtidigt att 51 procnet av de som är under 30 år känner sig mer produktiva av hem- och distansarbete, och att det är tekniken som gjort det möjligt för 63 procent att göra sitt jobb mer effektivt.

Förutom den positiva effekten som tekniken ger, verkar de under 30 år känna avsaknaden av grundläggande kompetens som de anser behövs för sin karriärutveckling.

– Siffrorna från undersökningen visar att 63 procent anser att kompetensutveckling och utbildning blivit allt viktigare för dem under tiden med hem- och distansarbete. Därför är det av stor vikt att arbetsgivaren tillgodoser behoven och med teknikens hjälp möjliggör för motiverande utbildningar, seminarier samt workshops, och på så sätt säkerställer vi framtidens arbete, kommenterar Stefan Lögdberg, Nordic Commercial Director, Sharp.

Totalt har 6018 personer i Europa tillfrågats, varav 750 i Sverige.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.083