23948sdkhjf

SSABs förstudie visar positivt resultat

SSAB har som ambition att tillsammans med sina partners i Hybrit-initiativet - LKAB och Vattenfall skapa en fossilfri värdekedja från gruva till färdig stålprodukt.

Förstudien Energy4hybrit är ett led i SSABs arbete för att bli fossilfria 2045.

Järnframställningen i masugnar svarar för cirka 90 procent av SSABs koldioxidutsläpp. Energy4ybrit-projektet och de planerade fortsättningsprojekten fokuserar på de 10 procent av koldioxidutsläppen som återstår efter reduktionen av järnmalmen - det vill säga de övriga processer som ingår i ståltillverkningen utöver järnproduktionen.

Nu är projektet avslutat och berättar om hur fossilfria energikällor, främst sidoströmmar av biomaterial, kan ersätta fossila bränslen i vissa ståltillverkningsprocesser, som exempelvis i valsningen.

SSAB i Brahestad i Finland fungerade som referensanläggning för projektet. Enligt resultaten i förstudien går det att ersätta en betydande del av förbrukningen av fossila bränslen vid Brahestadsanläggningen med avverknings- och andra biobaserade sidoströmskomponenter.

- När det gäller biodrivmedel studerades exempelvis möjligheterna att samla in, transportera och använda avverknings- och andra biobaserade sidoströmsprodukter från Östersjöregionen. Resultaten av pilotstudien är positiva och de mest lovande tekniska lösningarna kommer att utvecklas i olika uppföljningsprojekt. SSAB i Brahestad kommer fortfarande att medverka som referensanläggning för SSAB i dessa projekt, berättar Harri Leppänen, miljödirektör på SSAB.

Som en del av pilotstudien undersökte och modellerade Uleåborgs universitet och VTT alla energianvändningsflöden på anläggningen. Pilotstudien genomfördes av SSAB tillsammans med Gasum, Neste och St1 och med stöd av Business Finland.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.115