23948sdkhjf

Industriarbetarna missnöjda med arbetsgivarna under pandemin

Under hela coronapandemin har industriarbetare fortsatt att gå till sina arbetsplatser för att upprätthålla produktionen, och många är missnöjda med hur arbetsgivarna organiserat arbetet under pandemin. Det framgår av IF Metalls årliga arbetsmiljöenkät.

I IF Metalls årliga arbetsmiljöenket utförd av Novus går det se att var fjärde av IF Metalls medlemmar uppger att de är oroliga för att smittas av coronaviruset. Samtidigt är näst intill var femte missnöjd med hur arbetsgivaren agerat under pandemin. Det kan bland annat handla om att det är svårt att hålla avstånd till kollegor och kunder eller att det varit brist på handsprit eller annan skyddsutrustning.

– Industriarbetarna har inte kunnat jobba hemifrån under pandemin. De har åkt till jobbet som vanligt, samtidigt som kollegerna i tjänstemannayrken uppmanats att jobba hemifrån. På arbetsplatserna är det ofta trånga utrymmen i produktionen och det kan vara svårt att hålla rekommenderade avstånd mellan arbetskamrater, säger IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson.

Trots att vissa av IF Metalls medlemmar varit helt eller delvis permitterade under perioder sedan i våras är det är fler som upplevt mer stress och ökad arbetsbelastning under pandemin.

– Det är inte alls förvånande. Väldigt många industriarbetare har inte varit permitterade alls eller endast i liten utsträckning och många företag, exempelvis inom kemisk industri, har faktiskt haft högre tryck än vanligt. Det visar sig också tydligt i vår undersökning. Fler än var fjärde svarar att stressen har ökat, medan bara 7 procent svarar att den minskat, säger Marie.

IF Metalls arbetsmiljöundersökning utförs årligen i syfte att undersöka hur medlemmarna ser på sin arbetsmiljö. Årets undersökning visar på en liten men ändå tydlig försämring på flera viktiga områden under det senaste året. Färre har haft kontakt med sitt skyddsombud om arbetsmiljön, och färre har haft samtal med sin närmaste chef om arbetsmiljön under året.

– Troligen har den speciella situationen under coronapandemin lett till att det dagliga arbetet med arbetsmiljöfrågor hamnat på undantag. Den nedåtgående trenden måste brytas. Just i nuvarande situation är arbetsmiljöarbetet extra viktigt, säger Marie Nilsson.

Fakta: IF Metalls arbetsmiljöenkät i korthet

  • 27 procent uppger att arbetsbelastningen ökat på grund av coronapandemin, 20 procent svarar att den minskat och 53 procent svarar att den är oförändrad

  • 28 procent svarar att stressen ökat under coronapandemin, 7 procent svarar att den minskat och 65 procent att den är oförändrad

  • 17 procent är missnöjda med hur arbetsgivaren hanterat pandemin. 52 procent är nöjda.

  • 26 procent är oroliga för att smittas av viruset

  • 22 procent har inte fått introduktion om risker på sin arbetsplats (+1 procent jämfört med föregående år)

  • 52 procent har inte pratat med sitt skyddsombud om arbetsmiljö (+5 procent jämfört med föregående år)

  • 71 procent har inte blivit erbjuden årlig hälsokontroll (+2 procent jämfört med föregående år)

  • 52 procent har aldrig gått till jobbet trots att de varit så sjuka att de borde stannat hemma (+10 procent jämfört med föregående år)

Undersökningen är utförd av Novus och bygger på 3 714 intervjuer i en representativ och slumpmässigt rekryterad webbpanel. Svarsfrekvensen är 42,3 procent.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.078