23948sdkhjf

Så ser framtiden ut för stålindustrin

Med siktet inställt på framtiden samlades beslutsfattare och internationella branschexperter från stål- och fordonsindustrin under Tata Steels forum ”Let’s talk about the future”. Under seminariet diskuterades viktiga frågor om branschernas framtid.

Vilka effekter har coronakrisen på stålindustrin och dess kundmarknader, och hur bör man agera? Vad finns det för utmaningar som måste lösas inom globalisering, hållbarhet och digitalisering? Det var viktiga ämnen när Tata Steel höll sitt onlineforum ”Let's talk about the future”. Talade gjorde bland annat internationella branschexperter från fyra EU-länder och Kina, och seminariet hölls digitalt.

Under seminariet hölls bland annat en paneldiskussion om effekterna av coronakrisen med fokus på stålindustrin, och något talarna var enade om var att coronapandemin påverkar olika beroende på arbetsområde och region. En av talarna, Edwin Basson som är generaldirektör för Worldsteel i Bryssel, berättade även att Worldsteel uppskattar att industrins återhämtning kommer att ske snabbare än förväntat, även om en återgång till efterfrågan under 2019 troligen kommer att ta 18 till 24 månader.

Att coronapandemin slått hårt mot fordonsindustrin är ingen hemlighet, däremot tror ingen av experterna som deltog på seminariet att detta sätter stopp för globaliseringstrenden. De menar dock att tillverkare skulle behöva omvärdera sin strategi och involvera fler regionala leverantörer i sin portfölj.

– Vi har lärt oss så mycket under de senaste fem månaderna, saker som normalt hade tagit oss fem år. Vi visste att vi redan var ganska flexibla, men vi måste alla bli ännu mer agila, sa Karl Haider, kommersiell chef för Tata Steel Europe.

På seminariet talades det även om att stålindustrin arbetar intensivt med lösningar för ännu mer hållbara och koldioxidneutrala produktionsmetoder då krav från slutkonsumenter och regeringar växer. För att hitta lösningar spelar användningen av alternativa energiformer en lika viktig roll som ny processteknik.

Karl Haider nämnde i samma veva att Tata Steel vill uppnå en minskning av koldioxidutsläppen med 30 procent fram till 2030. Planerna för att uppnå detta inkluderar uppskalning av Tata Steels HIsarna-teknik – ett alternativ till masugnar som inte kräver koks, samt CCUS (Carbon Capture Utilization and Storage). På längre sikt ser Tata Steel hållbart producerat väte som en koldioxidneutral energikälla, och har redan planer på att tillsammans med partners bygga en pilotanläggning för att utveckla infrastrukturen.

Ett problem som diskuterades var kostnaderna för initiativen till att uppnå större hållbarhet. Michel Van Hoey, Senior Partner på McKinsey & Company i Luxemburg, påpekade att stålproduktionskostnaderna kan förväntas öka med upp till 70 procent. För exempelvis köp av en genomsnittlig personbil skulle det innebära merkostnader på cirka 4000 kronor för att täcka dess andel av lågkoldioxidstål.

Till sist diskuterades även digitaliseringen och att det är uppenbart att inget företag kan ignorera hur viktig den blivit. Detta bekräftades också av delegatundersökningar som hölls under panelforumet. Enligt Michel Van Hoey har stålindustrin dock en bild av att inte vara särskilt progressiv inom detta område.

– Digitalisering av tillverkning och kundinriktade processer är en av de viktigaste förutsättningarna för kostnadsbesparingar, samtidigt som den övergripande utrustningseffektiviteten förbättras, säger Karl Haider.


Karl Haider, kommersiell chef för Tata Steel Europe.
Foto: Tata Steel

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.079