23948sdkhjf

Kraftig återhämtning för SKF

För SKF:s tredje kvartal visar bolaget upp en stark återhämtning från kvartal två 2020 som var starkt präglat av coronapandemin, men bolaget har fotfarande en bit kvar till att nå föregående års nivåer.

Hos SKF gick försäljningen både upp och ner under kvartalet och bäst gick det i Latinamerika och Asien där försäljningen ökade. I Europa och Nordamerika minskade dock försäljningen, och SKF:s totala försäljning under kvartal tre landade på 18 596 miljoner. Motsvarande period 2019 uppgick försäljningen till 21 039 miljoner.

Vidare minskade även rörelseresultatet till 1 922 miljoner (2 288 miljoner kvartal tre 2019).

Trots att företaget inte når upp till 2019:s nivåer har företaget däremot återhämtat sig starkt från kvartal två 2020. Rörelseresultatet har näst intill tredubblats och försäljningen har ökad med cirka två miljoner.

Även kassaflödet har påverkats positivt, och förutom en stor ökning sedan kvartal två överträffar kvartal tre 2020 (2 266 miljoner) även kvartal tre 2019 (2 120 miljoner).

Under kvartalet har SKF satsat mycket på omstruktureringskostnader, vilket är något bolaget kommer fortsätta med.

– Vi fortsätter anpassa våra arbetssätt och verksamhetens struktur, vilket under kvartalet har lett till omstruktureringskostnader på 462 miljoner kronor. Hur svåra dessa beslut än är att fatta gör denna flexibilitet det möjligt för oss att anpassa vår verksamhet snabbt, samtidigt som vi även investerar i de kompetenser som behövs i framtiden.

Osäkerheten kring den ekonomiska utvecklingen framöver gör att SKF har svårt att förutspå framtiden, och företaget avböjer därför från att ge en utbredd prognos för fjärde kvartalet 2020. Finansnettot under kvartal fyra förväntas dock landa på -200 miljoner kronor.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Tipsa en kollega

0.203