23948sdkhjf

Lättare för stålindustrin att ta vara på masugnsslam

Stålindustrin arbetar ständigt med att öka nyttiggörandet av restmaterial, men vissa restmaterial som till exempel masugnsslam trots dess höga järn- och kolinnehåll har hitintills inte tagits tillvara fullt ut. Ett avslutat projekt ger nytt hopp. 

I forskningsprojektet Optifines har vi byggt en försöksanläggning och lyckade pilotförsök har utförts med Lindes Oxyfines-teknik. Målet har varit att utveckla och demonstrera ett koncept för ett 100 procentigt användande av masugnsslam. I detta har ingått att verifiera och optimera Oxyfines-tekniken för att kunna separera zink från masugnsslammet till en, hos stålverket, internt återvinningsbar zinkfri produkt samt ett zinkrikt stoft lämpligt som råvara i extern zinkframställning.

Vi hoppas att tekniken snart kommer att användas för industriella applikationer, säger säger Chuan Wang gruppchef hos metallforskningsinstitutet Swerim i en intervju med oss.

Resultaten från projektet visar att Oxyfines-tekniken är mycket stabil, lättkontrollerad och flexibel för olika fukthalter. En zinkseparering på upp till 97 procent demonstrerades i de utförda pilotförsöken vari en raffinerad, praktiskt taget zinkfri och järnrik sinterprodukt och ett torrt zinkinnehållande stoft producerades.

‒ Projekt har på ett framgångsrikt sätt visat hur man genom nya tekniska lösningar kan skapa högre kvalitet och värde på restmaterial och därmed bidra till ökad nyttiggörandegrad och förbättrad resurseffektivitet, berättar Katarina Lundkvist, forskare vid Swerim och projektledare för Optifines-projektet.

Den önskvärda zinkkoncentrationen i genererat stoft uppnåddes dock inte vid de genomförda pilotförsöken men förväntas uppnås via processåtgärder. Vidare utvärderades i projektet ett hypotetiskt Oxyfines-koncept i full skala för att indikera effekter av en implementering i stålproduktionen med avseende på processeffektivitet, ekonomi, energi och CO2-emissioner.

Vi vill finjustera och optimera processen så att de producerade produkterna är stabila och väl lämpade för zinkindustrin, och vårt slutliga mål är att uppnå industriell implementering, säger Chuan.

Fakta
Det tvååriga projektet har haft en budget på drygt 15 miljoner kronor. Swerim har varit projektledare för projektet och industripartners har varit Linde Gas, SSAB Europe och SSAB Merox i Luleå samt Boliden Mineral. Finansiering har skett med medel från Energimyndighetens program RE:Source.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.079