23948sdkhjf

Big data ska effektivisera produktutvecklingen

Norska Forskningsrådet tilldelar nu Semcon medel för ett nytt forskningsprojekt som ska fokusera på hur big data kan förbättra företagens produktutveckling. Projektet ska undersöka hur företag som levererar komplexa system kan öka effektiviteten i sina teknik- och innovationsprocesser.

När tekniken blir allt mer avancerad och komplex ställs också högre krav på företag att samarbeta och dela med sig av best practice. Särskilt eftersom teknik och system idag behöver interagera med varandra. Hur det kan göras på bästa sätt kommer undersökas i det nya forskningsprojektet ”Harvesting value from Big Data and Digitalization through a Human Systems-Engineering Innovation Framework”.

Projektet ska titta närmare på hur information från data kan anpassas till användarna. Dessutom ska man ta fram och validera en process som säkerställer att företag effektivt kan använda big data i samskapande processer, när tekniken behöver kunna interagera.

– Målet med projektet är att stärka de industripartners och akademin som deltar genom att skapa en samarbetsram som innehåller verktyg och metoder för att förbättra produktutvecklingsprocesserna, säger Lasse Bjørkhaug, projektledare för forskningsprojektet och på Semcon.

Totalt kommer tolv partners vara en del i projektet, bland annat Universitetet i Sørøst-Norge, USN, där Semcon har ett nära samarbete med Campus Kongsberg.

– I dag är tillgången till data enorm, och med rätt tillvägagångssätt och rätt algoritmer kan norska företag strukturera och dra nytta av big data på ett sätt som kan ge avgörande konkurrensfördelar på en internationell marknad, säger Kristin Falk, professor på USN.

Projektet kommer att löpa över tre år, och Semcon har tilldelats medel från Forskningsrådet i Norge.

– Det är väldigt viktigt för oss att hela tiden hålla oss uppdaterade med den senaste forskningen för att kunna erbjuda våra kunder teknik i framkant. Att få driva det här projektet skapar stora möjligheter framåt, både för alla deltagare i projektet men också för Semcons kunder, säger Lasse.

Projektet kommer att drivas av Semcon och USN , och övriga partners är Chalmers Tekniska Högskola, Arkitekt och Design Högskolan i Oslo, Ulstein Gruppen, Kongsberg Maritime, Kongsberg Defence and Aerospace, ETH Zürich, Indra Navia, Kongsberg Innovasjon, Statens Kartverk i Norge och TechnipFMC.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.094