23948sdkhjf

Återvinning en ny form av gruva för LKAB

I samarbete med Stena Recycling har LKAB gjort stora framsteg gällande avfallshantering och uppnått hög sorterinsgrad
LKABs framsteg i avfallshanteringen ger resultat. I samarbete med Stena Recycling har man uppnått hög sorteringsgrad på 300 miljöstationer, utbildat 2400 medarbetare i avfallshantering och transporterar allt mer avfall på tåg.

– Det viktiga är att lösningarna dockar in starkt i LKABs mål när det gäller hållbarhet, oavsett om det gäller miljö, säkerhet eller ekonomi, säger Erik Selin, filialchef Stena Recycling.
LKABs verksamhet genererar varje år avsevärda volymer med avfall som tas omhand. Precis som malmen blir skrotet en värdefull råvara för exempelvis stålverken. De 7.000 ton järnskrot som återvinns räcker till 580.000 nya cyklar, framgår det i ett pressmeddelande.

Hårda krav
LKABs miljöpolicy innehåller krav på miljöskydd, resurssnålhet, säker arbetsmiljö och miljöutbildning för anställda.

– Avfallshanteringen har utvecklats starkt och är en viktig kugge i vårt miljöarbete. Man kan säga att avfall inte enbart är ett problem utan även en resurs där vårt material får nytt liv i kretsloppet, säger Daniel Brännström, sektionschef deponi, avfall och efterbehandling på LKAB.

Återvinningen sparar stora utsläpp av koldioxid. Allt papper, skrot, plast, farligt avfall och övrigt avfall från verksamheten bidrar till att undvika närmare 18.000 ton koldioxidutsläpp varje år. Så mycket hade utsläppen ökat om inget togs tillvara för förädling på Stena Recycling utan ersattes av nya material.

Utbildad personal
Genom åren har 2400 anställda på LKAB genomgått utbildning i avfallshantering, en nyckel till säkerhet och en förbättrad avfallssortering som minskar kostnaderna.

– LKABs sorteringsmål för 2012 är redan uppnådda men vi fortsätter utveckla servicen med full kraft, inte minst när det gäller vässade logistiklösningar. De är viktigt då de 300 miljöstationerna finns från marknivå och ända ner till 1400 meter i gruvan. Då krävs transportlösningar i toppklass för att hantera avfallet effektivt och utan att påverka LKABs produktion.
Genom Stena Recyclings egen tåglösning kan LKABs skrot transporteras effektivt och miljöriktigt till stålverk där det blir ny råvara. Sedan starten på tågtransporterna har LKAB kunnat ersätta 150 långväga lastbilstransporter med skrot. När tåg används minskas koldioxidutsläppen med 65 procent.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.098