23948sdkhjf

Näringsutskottets viktiga besked till gruvnäringen

En majoritet i riksdagen kräver nu ökade lättnader för den hårt coronadrabbade prospekteringsbranschen.

– Mycket positivt att riksdagen börjar inse vikten av en fungerande gruvnäring, säger Maria Sunér Fleming, vd för Svemin.

Samtidigt som svenska gruvföretag stått stabila under coronapandemin har krisen slagit hårt mot all prospektering, det första ledet för en fungerande gruvnäring. Anledningen är att prospekteringsverksamheter ofta är helt beroende av extern finansiering för att kunna bedriva ett aktivt undersökningsarbete. Om det inte kan utföras riskerar prospekteringsföretag att mista tillstånd och de investeringar som gjorts blir förgäves. Verksamheten kan alltså inte ta paus även om omvärlden gör det.

Under våren har därför Svemin tryckt på regeringen att alla undersökningstillstånd automatiskt bör förlängas med ett år, och i början av juni föreslog regeringen en proposition gällande förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd. Enligt Svemin hade dock propositionen brister.

– Tanken var god, men förslaget blev väldigt snävt eftersom det bara omfattade undersökningstillstånd som är inne på sitt sista och 15:e år. En både onödig och orimlig begränsning. Krisen har slagit lika hårt mot alla prospekteringsföretag oavsett i vilken fas deras undersökningstillstånd befinner sig, säger Maria.

Därför togs torsdagens nyhet emot med lättnad av branschen. Näringsutskottet hade då samlat en majoritet av riksdagspartierna kring ett utvidgat förslag, som innebär att den automatiska förlängningen kan komma att omfatta samtliga undersökningstillstånd.

– De här pekar på en ökad förståelse för gruvnäringens betydelse för Sverige, fortsätter Maria.

Nu väntar Svemin på att regeringen ska återkomma med ett nytt förslag som följer riksdagsmajoriteten och förlänger samtliga undersökningstillstånd.

– Vi ser fram emot att regeringen återkommer skyndsamt i ärendet, avslutar Maria.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.094