23948sdkhjf

LKAB – Starkt rörelseresultat trots osäker omvärld

Stabil produktion och höga leveranser stärkte LKAB:s rörelseresultatet under första kvartalet. Framåt präglas dock marknaden av stor osäkerhet kring effekterna av coronapandemin.

Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgick till 8 044 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning 10 procent från motsvarande period 2019 då omsättningen landade på 7 329 miljoner. Rörelseresultatet ökade till 3 191 miljoner kronor (2 506 miljoner).

Förbättringen är främst ett resultat av en stabil produktion och ökade leveranser. Lägre priser för högförädlade järnmalmsprodukter påverkade negativt framförallt beroende på lägre pelletspremier.

Periodens resultat uppgick till 1 879 miljoner kronor, vilket var en minskning från motsvarande period då resultatet uppgick till 2 381 miljoner, och operativt kassaflöde uppgick till 1 792 miljoner kronor. Även det en minskning från föregående år (1 984 miljoner).

Den direkta påverkan på LKAB:s verksamhet från coronapandemin har hittills varit begränsad även om situationen krävt flexibilitet och åtgärder i verksamheten, som till exempel produktionsstopp. Givet den globala omfattningen och dess påverkan på samhällen och ekonomier kommer LKAB fortsätta att påverkas, i vilken utsträckning är dock svårt att förutsäga i dagsläget.

Vi arbetar aktivt för att i första hand förhindra och minska smittspridningen av coronaviruset i våra lokalsamhällen. Vi kan inte påverka virusets globala påverkan men vi kan ta ansvar för att säkerställa den fortsatta produktionen och verksamheten i Malmfälten, säger Jan Moström, vd och koncernchef för LKAB.

Parallellt med förbättringsarbeten inom befintlig struktur driver LKAB fortsatt framtidsfrågorna som ska säkerställa verksamheten på lång sikt, där i synnerhet prospekteringsarbetet är högt prioriterat. Det fick dock en stor oro hos företaget att vissa planer kommer att påverkas negativt.

Utöver den stora osäkerhet som finns kring effekterna av corona framöver så är vi också allvarligt oroliga för de utdragna planprocesserna på våra verksamhetsorter. Med den senaste tidens utvecklig så bedömer vi nu att risken är påtaglig för att bristen på beslut från kommunen kan komma att påverka produktionen negativt, säger Jan Moström.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.173