23948sdkhjf

Endomines har tagit upp ett lån om 3,4 miljoner euro

Gruvbolaget Endomines har tagit upp ett lån genom att ställa ut skuldebrev om 3,4 miljoner euro till i huvudsak finska institutionella investerare, innefattande styrelseordföranden och vd i Endomines samt avser att emittera teckningsoptioner till vissa av dem.

Medlen från lånet kommer huvudsakligen att användas för att förstärka Bolagets sysselsatta kapital samt finansiera Endomineskoncernens löpande verksamhet.

- Jag är nöjd med att kunna bekräfta att vi har tagit upp ett lån om 3,4 miljoner euro, vilket möjliggör för oss att fortsätta produktionsupptrappningen vid Friday-gruvan och anrikningsverk. Jag vill tacka de investerare som har ställt ut lånet. Vi har en stark tilltro till våra projekt både i USA och Finland och fortsätter vår expansiva utvecklingsstrategi enligt plan, säger Endomines vd Greg Smith.

- Vår nya vd Greg Smith tillsammans med vårt team har uppvisat mycket goda operativa framsteg under de senaste månaderna. Med en ägarandel motsvarande 29,9 procent av det utestående aktiekapitalet, är han den enskilt största ägaren av Bolaget, och deltagandet i detta lån stärker fortsatt hans ekonomiska engagemang i Endomines. Jag är mycket glad över den starka anpassningen av intresse mellan vd:n och Bolagets aktieägare, säger Endomines styrelseordförande Ingmar Haga.

Lånet har en tvåårig löptid och en fast årlig ränta om 12,0 procent. Bolaget kan välja att förlänga löptiden med ett år med en ränteökning om 0,25 procent per år. Bolaget har möjlighet att förtidsbetala lånet till ett belopp som motsvarar det nominella beloppet.

Villkoren för lånet kommer att finnas tillgängliga på Endomines hemsida den 8 april 2020.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.078