23948sdkhjf

Lesjöfors rullar på - trots liten nedgång

Trots coronapandemins negativa påverkan för flera företag, upplyser Lesjöfors nu att de rullar på som vanligt. De har märkt av en liten nedgång i försäljningen, men deras kapacitet och leveransförmåga är i stort sett oförändrad.

I mångt och mycket råder ”business as usual” hos Lesjöforsbolagen men vissa länder har infört hårdare regleringar som påverkar oss. Lesjöfors har en stabil krisberedskap som är aktiverad både på koncernnivå och i varje bolag. Vi följer utvecklingen globalt och lokalt och anpassar oss snabbt efter rådande situation, säger Ola Tengroth, koncernchef Lesjöfors.

Lesjöfors koncernledning sammanträder tills vidare dagligen för att analysera situationen för koncernen, och motsvarande sker även i respektive bolag.

Veckovis gör vi en ny bedömning av de ekonomiska effekterna för koncernen som helhet på konsoliderad nivå. Den baseras på situationen för respektive bolag och vi kan på så sätt säkerställa att vi har rätt resurser på rätt plats, och kan sätta in kraftfulla åtgärder om och där det behövs, säger Ola.

Företaget har observerat en liten nedgång i försäljningen men jobbar för att säkerställa leveranserna till sina kunder. Samtidigt prioriterar de åtgärder som minimerar smittorisker för sina anställda vid samtliga anläggningar genom att dra ner på möten människor emellan i största möjligaste mån, låta de som kan jobba hemifrån, samt ha tydliga rutiner för hygien, hälsa och sjukfrånvaro.

Lesjöfors verksamhet i Kina är nu tillbaka i normalläge vilket glädjer företaget, även fast konsekvenserna av de tidigare neddragningarna varit begränsade. De fokuserar nu på att leveranser ska kunna ske som planerat, men leveranserna till fordonsindustrin har dalat på grund av den generella inbromsning som skett i branschen.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.094