23948sdkhjf

Sandvik rustar upp och miljardsparar

Nu ger Sandvik en uppdatering kring coronavirusets påverkan för företaget, miljardsparningar och ett nytt utdelningsförslag på 3,00 kronor istället för 4,50 kronor.

Under mars har osäkerheten kring coronavirusets effekter gradvis ökat på många håll i världen. De flesta av Sandviks produktionsenheter har kunnat fortsätta med som vanligt, men i Italien och Indien samt några andra regioner är produktionen pausad.

Nu har Sandvik identifierat ett behov av att hantera framtida effekter på sina verksamheter från den snabba spridningen av viruset.

Företaget har därför inlett åtgärder där fokus kommer att ligga på aktiviteter som ger snabb effekt, så som arbetstidsförkortning, färre tillfälligt anställda och konsulter samt generella kostnadsbesparingar. Dessa kommer vidtas inom hela koncernen och ska ger besparingar på både kort och lång sikt.

Strukturella förändringar och personalreduceringar för att anpassa sig till förändrade marknadsförutsättningar även i ett längre perspektiv, kommer också att utvärderas.

− Situationen med coronaviruset har eskalerat runt om i världen och vi måste anpassa oss till denna dramatiska förändring i de globala marknadsförhållandena. Divisioner inom alla våra tre affärsområden vidtar snabba åtgärder för att säkra våra långsiktiga marknadsledande positioner och skydda vårt företag, säger Sandviks vd och koncernchef Stefan Widing.

Tillfälliga kortsiktiga åtgärder som primärt är relaterade till arbetstidsförkortningar kommer att generera en besparing på cirka 1,5 miljarder kronor under 2020. De långsiktiga strukturella åtgärderna uppskattas leda till kostnader på cirka 1,4 miljarder kronor.

Arbetstidsförkortningar kommer att innebära en tillfällig negativ påverkan på lönenivån för många anställda. Medlemmarna i Sandviks koncernledning har därför beslutat att sänka sina löner med 10 procent under denna period.

Som en försiktighetsåtgärd till följd av det nuvarande instabila marknadsläget, ändrar Sandvik även sitt förslag om en utdelning på 4,50 kronor per aktie till 3,00 kronor per aktie.

Det är styrelsens avsikt att kalla till en extra bolagsstämma före slutet av oktober i år för att besluta om en extra utdelning om 1,50 kronor per aktie, förutsatt att marknaden har stabiliserats och att företagets finansiella ställning medger detta.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.187