23948sdkhjf

Gjuteribranschen utnämner årets bästa innovationer

Smartare gjutgods som kan meddela när det behöver tekniskt underhåll eller bytas ut, respektive lättare och mer kostnadseffektivt gjutgods genom att använda saltkärnor vid pressgjutning av aluminium.

I år får två innovationer priset för gjuteribranschens bästa innovation.

Stiftelsen Silléns Innovationsfond har som syfte att öka intresset för innovationer som bidrar till gjuteriindustrins utveckling. Årets pris tilldelas Raul Carlsson (Rise i Jönköping), Magnus Törnvall (Husqvarna) och Björn Israelsson (SKF Mekan) för att ha utvecklat en metod för att gjuta in sensorer i gjutgods.

Även Tobias Forslund från Scania blir tilldelad priset för sin innovation där man använder saltkärnor vid pressgjutning av aluminium som ger minskad vikt, bearbetning och minimerar risken för läckage.

Tänk om den gjutna komponenten kunde meddela teknikern när den behöver underhåll eller helt enkelt notifiera att den är förbrukad och behöver bytas ut.

I en värld där Internet of Things är en verklighet såg Raul Carlsson, Magnus Törnvall och Björn Israelsson möjligheten att även digitalisera gjutgodset.

Men digitalisering ska inte bara minska onödigt underhåll utan även säkerställa att haverier inte inträffar. Vidare ska denna innovation möjliggöra för utökad spårning av gjutgodset genom hela värdekedjan.

– De positiva effekter som innovationen har medfört är att man genom sensorer kan bygga in funktionalitet som möjliggör ökade industriella värden relativt frikopplade från själva materialet och istället baserade på funktionen, skriver pristagarna i ansökan.

Smart gjutgods är något som gjuteriindustrin ser som en framtida möjlighet och viktig förutsättning för att bli en hållbar industri.

Genom att gjuta in kärnor gjorda av salt så har pristagaren Tobias Forslund från Scania visat på nya möjligheter för pressgjutning.

Metoden går ut på att man gjuter in en kärna gjord på salt. Denna kärna är kompakt med hög hållfasthet så att den motstår trycket från smältan vid gjutningen. Efter gjutning spolas saltet ut med hjälp av vatten, då salt löses upp i vatten är risken för att salt sitter kvar i kanalen minimal.

Med denna metod tar man bort onödigt skarpa radier och övergångar samt möjliggör för skapandet av komplexa geometrier som traditionell pressgjutning inte kan åstadkomma.

Gjutning med saltkärnor innebär i det här specifika fallet att man ersätter tre stycken artiklar (huvud, packning och lock) med en styck sammansatt tät artikel.

– Vi tar bort potentiella läckageställen som skapas av att flera artiklar ska skruvas ihop och tätas eller att hål från skjutare ska pluggas och tätas. Med en saltkärna så gjuts alltihop som en enda enhet med täta strömlinjeformade kanaler, skriver Tobias Forslund i sin ansökan.

Med denna design och gjutmetod minimeras antal artiklar vilket även reducerar vikt, utrymmesåtgång, kostnad samt monteringstid. Den första pressgjutna artikeln med saltkärna är redo att sättas i produktion inom utsatta tidsramar.

Fler artiklar är under utredning inom Scania för att utnyttja fördelarna med saltkärnor.

Svenska Gjuteriföreningen är gjuteriindustrins branschorganisation.

Priset kommer att delas ut i samband med Svenska Gjuteriföreningens styrelsemöte den 9 december i Eksjö.
Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Tipsa en kollega

0.188