23948sdkhjf

Automatiserad återvinning av metall

Swerea KIMAB utvecklar i samband med ACREO, Stena Recycling och Outokumpu ett laserbaserat mätsystem
Laserbaserad metod för metallanalys och sortering
Swerea KIMAB utvecklar i samband med ACREO, Stena Recycling och Outokumpu ett laserbaserat mätsystem med målet att på mindre än en hundradels sekund identifiera och haltbestämma ett material och detta på ett avstånd av upptill fl era meter.

Analysprogram utvecklat vid Swerea KIMAB
LIBS-systemet använder mycket korta laserpulser för att lokalt hetta upp provet och detektera dess spektrala fi ngeravtryck, d.v.s. det ljus som provet sänder ut. Detta ljus är unikt och karaktäristiskt för varje enskilt material och avslöjar i förlängningen sammansättningen i provet. En kompakt prototyp har konstruerats hos ACREO och grundämnesanalyser samt klassificering av autentiska skrotbitar från Stena Recycling har genomförts i laboratoriemiljö med hjälp av ett analysprogram utvecklat vid Swerea KIMAB. Fältförsök för skrotsortering är planerade till 2011 på minst två industriella anläggningar.

Många tillämpningsområden
Antalet framtida industriella tillämpningar för en kompakt LIBS-teknik är enligt Simon Lille på Outokumpu Stainless mycket stort.

–Vi ser att det finns en stor potential för att använda tekniken, berättar Simon Lille. På råvarugården måste vi idag ha fysisk kontakt med råvaran för att göra en förväxlingskontroll. I framtiden kan vi skanna av ett helt parti och hitta ovidkommande material och föroreningar samtidigt som vi får en uppfattning av sammansättningen. En snabb och säker analys av inkommet material gör att vi kan korta våra ledtider avsevärt.

–LIBS-tekniken är enkel och snabb vilket gör att vi kan automatisera både förväxlingskontroll och sortering, avslutar Simon Lille.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.079