23948sdkhjf

Wärtsilä minskar på produktionen och medarbetarna

Wärtsilä planerar att minska sin tillverkning och flytta en del av produktionen till Kina. Dessutom har företaget planer på att under 2010 minska personalstyrkan i koncernen med ca 1.400 medarbetare.
För att anpassa sig till de grundläggande förändringarna på marknaden planerar Wärtsilä att minska sin tillverkningskapacitet.
Wärtsilä planerar även att flytta största delen av sin propeller- och hjälpmotortillverkning till Kina där de huvudsakliga marina marknaderna ligger. Den nuvarande propellertillverkningen i Drunen och komponenttillverkningen DTS i Zwolle, båda i Nederländerna, planeras läggas ned.

Tillverkningen av Wärtsilä 20 generatoraggregat i Vasa i Finland planeras läggas ned och flyttas till Kina för att bibehålla konkurrenskraften på denna marknad.

Under år 2010 planerar Wärtsilä att minska ca 1.400 arbetsplatser globalt i koncernen. Av dessa nedskärningar är 570 planerade att vara i Nederländerna. De övriga minskningarna kommer att påverka olika divisioner, funktioner och länder och kommer att klargöras under första halvan av detta år. För närvarande har´Wärtsilä 1.561 anställda i Nederländerna.

"Världen har förändrats dramatiskt under en kort tidsperiod. Kina har blivit ett starkt maritimt center och dess tillväxt kommer att fortsätta. Den låga aktiviteten på den globala sjöfartsmarknaden fortsatte under hela år 2009. Wärtsilä Ship Powers orderingång var betydligt lägre än under tidigare år. Konkurrensen på marknaden kommer att bli intensivare. Genom att utveckla vår globala tillverkningsstruktur och vår verksamhet för framtida nyckelmarknader kommer Wärtsilä att ytterligare förbättra sin konkurrenskraft och service till våra kunder på de allt stramare marknaderna. Det är vårt ansvar att trygga Wärtsiläs ledande ställning nu och i framtiden" säger Koncernchef Ole Johansson.

Wärtsilä har redan under år 2009 anpassat kapaciteten till efterfrågan på marknaden och har påbörjat och långt genomfört åtgärder för att minska ca 600 arbetsplatser. I slutet av år 2009 hade Wärtsilä 18.541 anställda.

Wärtsilä kommer att fortsätta tillverka stora 4-takts motorer i Europa; i Vasa i Finland och i Trieste i Italien. Wärtsiläs FoU-aktiviteter kommer att fortsätta på sina nuvarande platser. Wärtsilä kommer att etablera ett Propulsionsteknologi& Services Center i Nederländerna.

Källa: Wärtsilä

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.097