23948sdkhjf

Kilsta Metall säljer mer

Kilsta Metall ökade försäljningen med 22 % under andra kvartalet. En fortsattt positiv prisutveckling kan öka bolagets intjäning kraftigt.
- Försäljningen under första halvåret uppgick till 10,3 Mkr (28,6). Andra kvartalets försäljning steg till 5,8 Mkr, en ökning med 22 % jämfört med första kvartalet.

- Resultatet efter finansnetto uppgick till -1,58 Mkr (3,7). Resultatet belastas av att priset på järnskrot under andra kvartalet var lägre än under det första.

- Kilsta Metalls viktigaste metall är järnskrot, som inte haft samma positiva prisutveckling som övriga metaller under Q2. Vid månadsskiftet juli-augusti steg priset på järnskrot med cirka 20 %. Under resterande del av året förväntas det innebära en positiv resultatpåverkan.

- Kilsta Metall återvinner omfattande volymer av metaller i industridepån i Karlskoga. En fortsatt positiv prisutveckling kan komma att kraftigt öka bolagets intjäning.

- Bolaget har under perioden genomfört en nyemission vilket tillförde 6,2 Mkr före emissionskostnader. Intresset för emissionen var stort, överteckningen uppgick till 56 %.

- Efter rapportperioden har avtal slutits angående en omfattande industririvning i Karlstads kommun. Anläggningen har förutom järnskrot ett betydande innehåll av koppar, mässing och rostfritt stål. Uppdraget förväntas innebära intäkter på 20-25 Mkr under de närmaste 15 månaderna, vilket kommer att positivt påverka bolagets intjäning.

Läs hela rapporten här.

Källa: Kilsta Metall
Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.172